Eglwys Sant Teilo ar y we

Diolch am ymweld ag Eglwys Sant Teilo ar y we.

Murlun o Sant Christopher

Gobeithio y cawn gwrdd â chi yn yr adeilad cyn bo hir! Cliciwch yma am gyfarwyddiadau ar sut i ymweld.

Defnyddiwch y bar ar y chwith i weld y cynnwys. Bydd mwy o adnoddau a lluniau ar gael wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, felly dewch yn ôl i'n gweld ni eto.

Mae project Eglwys Sant Teilo, lle treuliodd arbenigwyr treftadaeth dros ugain mlynedd yn symud eglwys garreg wrth garreg dros hanner can milltir i'r amgueddfa, yn un hynod.

Llecyn ar gyrion Pontarddulais, ger Abertawe oedd cartref gwreiddiol yr adeilad, a chodwyd gwahanol rannau ohono rhwng 1100 a 1520.

Mae'r gwaith ar safle'r amgueddfa wedi ail-greu'r eglwys fel yr oedd ym 1520, cyn cof, pan oedd murluniau, lluniau a cherfiadau lliwgar yn addurno'r tu mewn.

Agorwyd yr eglwys gan Wir Barchedig Archesgob Caergaint ar 14 Hydref 2007 ac mae'n denu ymwelwyr o bob math: mae'n cynnig digonedd at ddant pobl sy'n hoffi technegau adeiladu traddodiadol, celf weledol, hanes crefydd a hanes cymdeithasol. Bydd yr ymwelydd chwilfrydig hefyd wrth ei fodd ar yr adeilad, am fod yr addurniadau lliw yn drawiadol a hardd.