English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-wyr Arlwyo Tymhorol (x 3), Amgueddfa Lechi Cymru

Cynorthwy-ydd Siop, Amgueddfa Lechi Cymru

Swyddog Llogi Cyfleusterau, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gofalydd Tymhorol , Amgueddfa Wlân Cymru

Cynorthwy-ydd Blaen Ty Tymhorol , Amgueddfa Wlân Cymru

Cynorthwywyr Amgueddfa Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth