Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth yngl┼Ěn â gwneud cais.

Swyddog Addysg, Casgliad y Werin Cymru

Contract: 29 awr yr wythnos. Cytundeb hyd at 31 Mawrth 2015 (cefnogir ceisiadau am secondiad).
Cyflog: Gradd D - £22,448.26 - £28,911.21 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad cau: 25 Medi 2014 (erbyn 5pm)


Swyddog Cydlynnu Ein Hamgueddfeydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Contract: 35 awr yr wythnos. Contract hyd at ddiwedd Ebrill 2015 (Byddai Secondiadau yn cael eu cefnogi).
Cyflog: £22,488 - £28,911 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad cau: 25 Medi 2014 (erbyn 5pm)
Dyddiad y cyfweliadau: 15 Hydref 2014


Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth