Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Swyddog Datblygu (Corfforaethol), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Swyddog Datblygu Grantiau (Ffynonellau Statudol ac Ewropeaidd), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth