Amgueddfa Cymru

Hafan

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Swyddog Gweinyddol, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cynorthwy-ydd Digwyddiadau a Llogi Lleoliad, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cynorthwy-ydd Amgueddfa, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth