Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Sganio, Project Ffotograffiaeth Hanesyddol Sefydliad Esmée Fairbairn, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth