Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Siop/Caffi Tymhorol, Amgueddfa Wlân Cymru

Contract: 35 awr yr wythnos; Ebrill – Medi 2014
Cyflog: £14,586.55 - £17,411.41 y flwyddyn (pro rata). Taliadau premium am weithio penwythnosau a gwyliau banc.
Dyddiad cau: 22 Ebrill 2014 (erbyn 5pm


Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhaglen Casgliad y Werin Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru

Contract: 29.6 awr yr wythnos - Contract 1 flwyddyn (gydag opsiwn i ymestyn yn flynyddol tan ddiwedd mis Mawrth 2017)
Cyflog: Gradd C £16,802.11 - £21,509.60 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad cau: 25 Ebrill 2014 (erbyn 5pm


Swyddog Project Mathemateg mewn Amgueddfeydd

Contract: Contract hyd at Mawrth 2015
Cyflog: Gradd E - £25,925.28 - £32,922.78 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad cau: 28 Ebrill 2014 (erbyn 5pm


Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth