Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cyfnodau Preswyl i Artistiaid, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cynorthwy-ydd Manwerthu (Rhan-Amser), Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth