Rydych chi yn:  >   > 

Partneriaethau Busnes

Mae Amgueddfa Cymru'n fyd-enwog am gyfoeth ein casgliadau amlddisgyblaeth. Mewn saith amgueddfa ledled Cymru mae'r amrywiaeth eang o bynciau a gweithgareddau yn denu dros 1.2 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn unig.

Rydyn ni'n gweithio gyda chwmniau o bob maint i feithrin partneriaethau cadarn a hirhoedlog sydd yr un mor fanteisiol i'r naill ochr a'r llall. Gallwn eich helpu chi i:

 • wneud brandiau'n fwy adnabyddus
 • gynyddu gwerthiant
 • gynnig anogaeth a chyfleoedd unigryw i'ch staff a'ch cwsmeriaid
 • ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 • ddarparu croeso unigryw a dethol.

Yr un pryd, gallwch elwa o gysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol drwy roi cymorth i sefydliad sy'n enwog drwy'r byd i gyd.

Mae amrywiaeth ac amryfalwch ein casgliadau'n cynnig amrediad o gyfleoedd heb eu hail ar gyfer eich busnes, gan gynnwys:

 • arddangosfeydd dros dro
 • gweithgareddau addysg
 • rhaglenni yn y gymuned
 • arddangosfeydd parhaol
 • datblygiadau cyfalaf
 • caffael gweithiau newydd.

Mae ein Tîm Datblygu yn hynod brofiadol wrth adnabod cyfleoedd sy'n cyfateb i anghenion busnesau ac wrth lunio rhaglenni creadigol i'ch cynorthwyo i gyflawni amcanion eich busnes.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Claire Davies ar (029) 2057 3184, neu ebostiwch Claire Davies

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.