Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Storïwyr

Mary Thomas (1905-83)
Bwlch-y-gwynt, Ffair-rhos, Ceredigion
Owen T(homas) Jones
Llwyn Mafon, Parc, sir Feirionnydd
Thomas Davies (1901-82)
48 Erw Goch, Waunfawr, Aberystwyth.
Gwilym Roberts
Ty'n Celyn, Capel Garmon, Betws-y-coed, sir Gaernarfon. Ganed yng Nghae-gwyn, Dolwyddelan, yn 1931.
Ifan Gruffydd (1896-1971)
Rhos-y-ffordd, Llangristiolus, Plwyf Paradwys, Môn.
Cassie Davies (1898-1988)
Cwm Tudur, Tregaron, Ceredigion
Lewis T Evans (1882-1975)
Seler, Y Gyffylliog, sir Ddinbych.
Gwilym Major (1906 - 96)
Pen-y-bryn, Llangynwyd, Morgannwg.
Kate Davies (1892-1980)
Ardwyn, Maes-y-meillion, Pren-gwyn, Llandysul, Ceredigion.