Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Storïau

Yn dangos 1-11 Nesaf >>
Clywed Canu Emyn am Dri o'r Gloch y Bore
Mary Thomas (1905-83)
Croesi'r Terfynau ar Ddydd Nadolig, a'r Teulu Bach wrth Ogof Pitar Graen
Ifan Gruffydd (1896-1971)
Claddu'r Morwr o Wlad Bell
Thomas Davies (1901-82)
Cosyn Melyn Bach yn Mynd i Nôl Burum i Mam
Gwilym Roberts
Dafydd Morgan, Pant-y-craf, yn Cael ei Wasgu i'r Clawdd gan Angladd
Cassie Davies (1898-1988)
Enoc Ysguboriau a Phegi, ei 'Ferch Fach', yn Gweld Angladd ar yr Hewl
Mary Thomas (1905-83)
Ewyllys y Ffermwr a'i Dri Chyngor i'w Fab
Thomas Davies (1901-82)
'Mae Gen i Iâr', Medde Richards Cefen-gâr...
Mary Thomas (1905-83)
Marchog Ceunant y Cyffdy
Owen T(homas) Jones
Ffermwr yn Gwneud Gwaith ei Wraig
Lewis T Evans (1882-1975)
Gwas Fferm yn Gweld Ysbryd John Morris, Pen-crug
Thomas Davies (1901-82)
Yn dangos 1-11 Nesaf >>