Nodiadau, teipiau a motifau

Nodiadau'r stori 'Clywed Canu Emyn am Dri o'r Gloch y Bore'

Clywodd Mary Thomas yr hanes hwn 'lawer o weithe' gan Rhys Morgan, yn ei chartref yng Nghwm Gwyddyl, pan oedd yn blentyn. Roedd Rhys Morgan yn byw ar dyddyn o'r enw Glan Pond yn ardal Ffair-rhos, ar y ffordd i Lynnoedd Teifi. Roedd yn 'cadw tair buwch a cwpwl o ddefed' ac yn 'gwitho'n y Gwaith Mwyn'. Dyn ifanc ydoedd pan glywodd yr emyn yn cael ei ganu. Bu farw 'dros dri ugen a deg, siŵr o fod', tua 'phymtheg mlynedd, falle' yn ôl, adeg y recordiad. Roedd yn gymeriad hoffus, ac meddai Mary Thomas amdano: 'Odd e'n ddyn gole iawn yn y Beibl. Odd e'n athro Ysgol Sul i fi [yn Ffair-rhos].'

Adroddodd Mary Thomas hanes y profiad a gafodd Rhys Morgan gydag argyhoeddiad a didwylledd, mewn arddull afieithus. Er ei bod hi a'i phriod, William Thomas, yn credu'n gydwybodol bod y profiad a gafodd Rhys Morgan yn wir, roedd y ddau yn mwynhau cyflwyno'r hanes hwn gymaint (a nifer o hanesion eraill tebyg iddo) fel eu bod ar adegau yn methu â pheidio chwerthin, yn arbennig ar derfyn yr hanes ac fel ymateb i sylw gan yr holwr neu awgrym o syndod ar ei wyneb.

Gweler hefyd yr eitemau a ganlyn o eiddo Mary Thomas yn ymwneud â'r goruwchnaturiol:

 1. Gŵr o Ysbyty Ystwyth yn Gweld 'Gole Corff'.
 2. Llanc Ifanc yn Dod Adre o Garu ac yn Gweld Ysbryd ei Bartner.
 3. Enoc Ysguborïau a Phegi, ei 'Ferch Fach', yn Gweld Angladd ar yr Hewl.

Teipiau

ML 4002 (C)Profiadau goruwchnaturiol.
ML 4040 (C)Rhagarwyddion marwolaeth.
ML 4040 (C) (h)Clywed sŵn canu angylaidd.

Motifau

D 1827.1Clywed seiniau hudol sy'n rhagarwydd o farwolaeth.
D 1827.1.2Seiniau a glywir cyn marwolaeth. Yr un seiniau yn cael eu clywed eto ar adeg marwolaeth neu angladd.
D 1827.1.4Clywed seiniau o bell ar adeg marwolaeth.
F 966Lleisiau o'r nefoedd neu'r awyr.


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.