Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Nodiadau, teipiau a motifau

Yn dangos 1-11 Nesaf >>
Nodiadau'r stori 'Clywed Canu Emyn am Dri o'r Gloch y Bore'
Mary Thomas (1905-83)
Nodiadau'r stori 'Cosyn Melyn Bach yn Mynd i Nôl Burum i Mam'
Gwilym Roberts
Nodiadau'r stori 'Croesi'r Terfynau ar Ddydd Nadolig, a'r Teulu Bach wrth Ogof Pitar Graen'
Ifan Gruffydd (1896-1971)
Nodiadau'r stori 'Dafydd Morgan, Pant-y-craf, yn Cael ei Wasgu i'r Clawdd gan Angladd'
Cassie Davies (1898-1988)
Nodiadau'r stori 'Enoc Ysguboriau a Phegi, ei 'Ferch Fach', yn Gweld Angladd ar yr Hewl'
Mary Thomas (1905-83)
Nodiadau'r stori 'Ewyllys y Ffermwr a'i Dri Chyngor i'w Fab'
Thomas Davies (1901-82)
Nodiadau'r stori 'Ffermwr yn Gwneud Gwaith ei Wraig'
Lewis T Evans (1882-1975)
Nodiadau'r stori 'Gwas Fferm yn Gweld Ysbryd John Morris, Pen-crug'
Thomas Davies (1901-82)
Nodiadau'r stori 'Gŵr Bonheddig yn Cynorthwyo Dau Golier i Rannu Tair Sofren Felen'
Thomas Davies (1901-82)
Nodiadau'r stori 'Gŵr o Ysbyty Ystwyth yn Gweld 'Gole Corff''
Mary Thomas (1905-83)
Nodiadau'r stori 'Lewisiaid Dre-fach Felindre a'r Crochan o Aur yn y Domen Dail'
Kate Davies (1892-1980)
Yn dangos 1-11 Nesaf >>