Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Robin Gwyndaf

Robin Gwyndaf a T W Thomas

Cofnodwyd y storiau gwerin hyn gan Dr Robin Gwyndaf, Curadur Llên Gwerin, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Fe'i maged ef ar aelwyd fferm fynyddig Yr Hafod, Llangwm, yn yr hen Sir Ddinbych yng ngogledd Cymru, aelwyd a chymdogaeth lle roedd traddodiad byw o adrodd storïau, barddoni a chanu.

Ym mis Hydref 1964 fe'i penodwyd yn aelod o staff Sain Ffagan. Bu hefyd rhwng 1982 ac 1999 yn Ddarlithydd Anrhydeddus mewn Llên Gwerin yn ei hen goleg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Yn 1993 fe'i penodwyd yn Gymrawd Llên Gwerin cydwladol, ac yn 1995 yn aelod o Fwrdd Cydwladol Canolfan Diwylliant Gwerin Ewrop o dan nawdd UNESCO.

Fel rhan o weithgarwch Dr Robin Gwyndaf yn Sain Ffagan rhoes sylw arbennig i waith maes, ac y mae'r casgliadau helaeth yn archifau'r Amgueddfa bellach yn cynnwys rhai miloedd o eitemau ym maes llên gwerin ar bynciau megis hwiangerddi a rhigymau, posau, emynau llafar gwlad a llên gwerin byd natur. Bu'n cyfweld dros dair mil o bersonau hwnt ac yma yng Nghymru a recordiwyd dros 450 ohonynt ar dâp (cyfanswm o 700 awr o recordiadau). Prif gynnwys y recordiadau sain hyn yw storïau, traddodiadau a choelion gwerin (oddeutu 20,000 o eitemau).

Archif Sain Amgueddfa Werin Cymru

Cyhoeddwyd eisoes gyfres o gasetiau sain gan yr Amgueddfa sy'n cyflwyno peth o'r deunydd hwn. Cyhoeddodd yr awdur hefyd nifer o gyfrolau a chyfresi helaeth o erthyglau sy'n ymwneud â diwylliant gwerin Cymru. Ceir cyflwyniad pellach i draddodiad maith a chyfoethog y stori werin yng Nghymru yn benodol yn y ddwy gyfrol Straeon Gwerin Cymru (Cyfres Llyfrau Llafar Gwlad, rhif 10, Gwasg Carreg Gwalch, 1988) a'r cyfrol ddwyieithog a gyhoeddwyd gan yr Amgueddfa ym 1989 (ailargraffwyd ym 1999) Chwedlau Gwerin Cymru: Welsh Folk Tales