Digwyddiadau

DigwyddiadNadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel

911 Rhagfyr 2015, 6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pris i'w gadarnhau
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebu o flaen llaw yn unig

Caneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes yng Nghapel hynafol Penrhiw o dan arweiniad Alun Guy a'r organydd Leighton Sault-Jones

Manylion archebu i ddilyn

Digwyddiadau