Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
"Pob Dydd Sul"
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
8 Hydref 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
9 Hydref 2015
7:00pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Wedi'i Ganslo
10 Hydref 2015
7:00pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Ffefrynnau’r Staff
10 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon
10 Hydref 2015
11am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
10 a 11 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan
15 Hydref 2015
7.00pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
15 Hydref 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
16 Hydref 2015
7.15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cegin yr Hydref
17 a 18 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
22 Hydref 2015
7:00pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
22 Hydref 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
23 Hydref 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
23 Hydref 2015
7:00pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Taith Ysbrydion i Blant – Castell Sain Ffagan
25 Hydref 2015
5:30pm
7-11(Rhaid pob plentyn fod gydag oedolyn) / £8.50 y tocyn
Digwyddiad
Taith Ysbrydion i Blant - Castell Sain Ffagan
26 Hydref 2015
5:30pm
7-11(Rhaid pob plentyn fod gydag oedolyn) / £8.50 y tocyn
Digwyddiad
Taith Ysbrydion i Blant – Castell Sain Ffagan
27 Hydref 2015
5:30pm
7-11(Rhaid pob plentyn fod gydag oedolyn) / £8.50 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
28 Hydref 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Codi a Storio Dahlias
28 Hydref 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion i Blant – Castell Sain Ffagan
28 Hydref 2015
5:30pm
7-11(Rhaid pob plentyn fod gydag oedolyn) / £8.50 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
29 Hydref 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
29 Hydref 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion i Blant – Castell Sain Ffagan
29 Hydref 2015
5:30pm
7-11(Rhaid pob plentyn fod gydag oedolyn) / £8.50 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
30 Hydref 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Taith Ysbrydion i Blant – Castell Sain Ffagan
30 Hydref 2015
5:30pm
7-11(Rhaid pob plentyn fod gydag oedolyn) / £8.50 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
31 Hydref 2015
7:15pm & 10:00pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Taith Ysbrydion i Blant – Castell Sain Ffagan
31 Hydref 2015
5:30pm
7-11(Rhaid pob plentyn fod gydag oedolyn) / £8.50 y tocyn
Rhosod
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
4 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
5 Tachwedd 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
7 Tachwedd 2015
10.50am
Pawb / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
Wedi'i ohirio
7 Tachwedd 2015
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Creu Pabi
8 Tachwedd 2015
11am - 1pm & 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Rhosod
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
11 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
14 Tachwedd 2015
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
14 a 15 Tachwedd 2015
Pawb / Am Ddim
Rhosod
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
18 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
19 Tachwedd 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Codi a Rhannu Blodau Parhaol
25 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
26 Tachwedd 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cwrs Undydd Helyg Nadoligaidd
29 Tachwedd 2015
10am-4pm
Oedolion / £60
Digwyddiad
Paratoi’r Pwdin Plwm
29 Tachwedd 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno Sain Ffagan
13 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
3 Rhagfyr 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
5 a 6 Rhagfyr 2015
11am, 1pm a 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Nadolig y Rhyfel
5 a 6 Rhagfyr 2015
11am - 1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Nadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel
911 Rhagfyr 2015
6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pawb / £5.50
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
10 Rhagfyr 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau’r Staff
12 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau’r Nadolig
12 a 13 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
12 a 13 Rhagfyr 2015
11am, 1pm a 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Tocio Gwinwydd Addurniadol
16 Rhagfyr 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
17 Rhagfyr 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwledd Heuldro’r Gaeaf
19 a 20 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
1922 Rhagfyr 2015
11am, 1pm & 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
6 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
7 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Cyrens Duon ac Eirin Mair
13 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
14 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
20 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
21 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Priodasau yn Sain Ffagan
24 Ionawr 2016
11.30am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
28 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon ger y Tân: Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
30 a 31 Ionawr 2016
Teuluoedd / Am Ddim
Wythnos Adar
Digwyddiad
Big Garden Birdwatch
30 a 31 Ionawr 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
4 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Imbolc – taniwch gannwyll Geltaidd
6 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Crefftau
6 Chwefror 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
11 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gemau Canoloesol
1517 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Rhosod Te Hybrid
17 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
18 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
25 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwanwyn yn yr Ardd Lysiau
26 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Cennyn Pedr
Digwyddiad
Dathliad Dydd Gŵyl Dewi
1 Mawrth 2016
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
3 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Rhyngwladol Menywod: Duwiesau Celtaidd neu Fenywod yr Oes Haearn
5 Mawrth 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
5 Mawrth 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hau Hadau
9 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
10 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
17 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
24 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Basg Sain Ffagan
2528 Mawrth 2016
11am - 2pm
Teuluoedd / £2.50 y plentyn
Digwyddiad
Celf a Rhyfel: Creu Mwclis
2831 Mawrth 2016
11am - 1pm & 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bwyd Gwyllt a Phlanhigion Pwysig
29 Mawrth1 Ebrill 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pigio Planhigion Ifanc Allan
30 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
31 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim