Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
11 Ionawr–13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Defnyddio Cwrwgl
28 a 29 Mawrth 2015
11am - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Bywyd Gwyllt a'r Goedwig
30 Mawrth–2 Ebrill 2015
11am - 1 pm & 2pm - 4 pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Celf y Rhyfel
30 Mawrth–2 Ebrill 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Holi'r Garddwr: Hau Hadau
1 Ebrill 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Tu ol i'r Llenni: Creadigrwydd wedi Cyflafan
2 Ebrill 2015
2-3pm (Saesneg) & 3-4pm (Cymraeg)
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
2 Ebrill 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Tatws
Sgwrs
Holi'r Garddwr: Plannu Tatws
3 Ebrill 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Dim Lle Ar Ôl
3 Ebrill 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
3 Ebrill 2015
11-1pm a 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Pasg Sain Ffagan
36 Ebrill 2015
11am -2pm
Plant 3 oed+ / £2 y plentyn
Digwyddiad
Cartrefi'r Tuduriaid
Wedi'i Ganslo
36 Ebrill 2015
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
4 Ebrill 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Trochi Rhwydi
710 Ebrill 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
8–10 Ebrill, 29–31 Gorffennaf, 6–7, 19–21, 26–28 Awst, 19–20 Medi a 14–15 Tachwedd 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Tatws
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Plannu Tatws Treftadaeth
8 Ebrill 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
9 Ebrill 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwau a Gwnïo
11 Ebrill 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
11 Ebrill 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Perlysiau a Hylendid y Tuduriaid
11 a 12 Ebrill 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
11 Ebrill, 9 Mai, 13 Mehefin, 11 Gorffennaf, 8 Awst a 12 Medi 2015
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Holi'r Garddwr: Hau Hadau
15 Ebrill 2015
2-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
16 Ebrill 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Bara
Sgwrs
Wythnos Genedlaethol Bara: Cyfarfod â'r Melinydd
18 a 19 Ebrill 2015
11-1pm a 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi 2015
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Briodas Eternity with Love
19 Ebrill 2015
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
23 Ebrill 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
25 Ebrill 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cymdeithas Ceffylau Haearn Morgannwg
25 a 26 Ebrill 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gosod Pyst Planhigion Lluosflwydd
29 Ebrill 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Wythnos Adar
Digwyddiad
Diwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach
2 Mai 2015
5.30am
Pawb / £8 yr un
Digwyddiad
Hau Hadau
2 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Codi'r Fedwen Fai
2 Mai 2015
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Fforwm Hanes Cymru
2 Mai 2015
10am-5pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
2 Mai 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
2 Mai, 13 Mehefin, 29 Awst a 1 Hydref 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Holi'r Garddwr: Pigo Planhigion Ifanc Allan
6 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
7 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
9 Mai 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwneuthurwyr Les De Cymru
9 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Morris Minor
Digwyddiad
Mania Morris Minor!
10 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gosod Pyst Planhigion Lluoslfwydd
13 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
14 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
15 Mai 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
16 a 17 Mai 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn y Gwanwyn
20 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
21 Mai 2015
21.00-23.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn_ / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
21 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
23 Mai 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Cwpan a'r bêl, y chwiban a'r ratl
Digwyddiad
Teganau ar Iard yr Ysgol
2629 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Bwyd y Rhyfel
26 a 28–29 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Blodau'r Gwanwyn
Wedi'i Ganslo
27 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Grefftau Treftadaeth Sain Ffagan
27 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
28 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Ty Cychod
Sgwrs
Sgwrs: Pysgota Traddodiadol yng Nghymru
29 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
30 Mai 2015
21.00-23.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Bwyd yr Oes Haearn
30 a 31 Mai 2015
11am-1pm &2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Wythnos y Gwirfoddolwyr
17 Mehefin 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
4 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Noswyl y Frwydr
6 a 7 Mehefin 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
11 Mehefin 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwau a Gwnio
13 Mehefin 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
13 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Gwyl Plant
Digwyddiad
Gwyl Plant Morgannwg
13 Mehefin 2015
10am-2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Ystlym
Digwyddiad
Wythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod
13 Mehefin 2015
8.30pm-11.00pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Tocio Coed Ffrwythau
17 Mehefin 2015
2.00pm-3.00pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
18 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ail-greu Llys Llywelyn Fawr
20 Mehefin 2015
10.30am-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Gwneud Cardiau Sul y Tadau
20 Mehefin 2015
11am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Bragu gyda Tomos a Lilford
20 a 21 Mehefin 2015
11am-1pm a 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Sul y Tadau
21 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
2 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
4 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Flynyddol Cymdeithas Rhosod y Rhondda
4 a 5 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Môr-ladron Amser
4 a 5 Gorffennaf 2015
11am-3pm
Teuluoedd / £1 y pen
Digwyddiad
Lansiad Llwybr y Castell
610 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Make an Aria
7 Gorffennaf 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
9 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i'r Llenni: Ystafelloedd y Gweision
12 Gorffennaf 2015
2pm-3pm Saesneg 3pm-4pm Cymraeg
Pawb / Am Ddim
Rhosod
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn yr Haf
15 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
16 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
18 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Hen Geir Sir Forgannwg
20 Gorffennaf 2015
10am - 5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
5 Diwrnod o Fwyndoddi
2024 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
23 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Pysgota
25 a 26 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cert Celf
Digwyddiad
Cert Celf
25–26 Gorffennaf, 1–2, 8–9, 15–16 a 22–23 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Natur
28 Gorffennaf, 10–11 a 17 Awst 2015
o 11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
30 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cardiau Post a Phropaganda
35 Awst 2015
11am-2pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
316 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Ystlym
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
10, 12, 17, 19 a 26 Awst 2015
8.45pm
Teuluoedd / £5 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
6 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Muzzleloaders
8 a 9 Awst 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth a Rhyfel
1114 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Gerdyn Post, Telegram neu Lythyr: cyfarthrebu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
13 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
13 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sut i Greu Gardd Flodau
Wedi'i Ganslo
14 a 15 Awst 2015
2pm-3pm 3pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llinynnau Pwrs a Phwyntiau
14 a 15 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Bostfeistres.
15 a 16 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
20 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri
2023 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
27 Awst 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
26 a 27 Medi 2015
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim