Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
"Pob Dydd Sul", 11 Ionawr13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
810 Ebrill, 2931 Gorffennaf, 67, 1921, 2628 Awst, 1920 Medi a 1415 Tachwedd
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
11 Ebrill, 9 Mai, 13 Mehefin, 11 Gorffennaf, 8 Awst a 12 Medi
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
2 Mai, 13 Mehefin, 29 Awst a 1 Hydref
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Baentio Botaneg
21 Mehefin a 17 Medi
10am-3pm
18+ / £40
Digwyddiad
Llwybr y Castell
Wedi'i ohirio
610 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Darganfod Trysorau Cymru
6 Gorffennaf30 Awst 2015
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
8 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
9 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Fragu
11 Gorffennaf 2015
9.30am - 5 pm
18+ yn unig / £120
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Gwin Gwledig
12 Gorffennaf 2015
9.30am-1pm
18+ yn unig / £70
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Cwrw Danadl
12 Gorffennaf 2015
2pm - 5.30pm
18+ yn unig / £70
Sgwrs
Tu ôl i'r Llenni: Ystafelloedd y Gweision
12 Gorffennaf 2015
2pm-3pm Saesneg 3pm-4pm Cymraeg
Pawb / Am Ddim
Rhosod
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn yr Haf
15 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
15 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
16 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
18 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Geir Sir Forgannwg
19 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
5 Diwrnod o Fwyndoddi
2024 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Darganfod - Gŵyl Archaeoleg
22 Gorffennaf 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
22 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
23 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Pysgota
25 a 26 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cert Celf
Digwyddiad
Cert Celf
2526 Gorffennaf, 12, 89, 1516 a 2223 Awst
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Natur
28 Gorffennaf, 1011 a 17 Awst
o 11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
29 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
30 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cardiau Post a Phropaganda
35 Awst 2015
11am-2pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
316 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
4 a 67 Awst
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
4 a 67 Awst
2 - 3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
5 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
5 Awst 2015
2-3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Ystlym
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
10, 12, 17, 19 a 26 Awst
8.45pm
Teuluoedd / £5 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
6 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Muzzleloaders
8 a 9 Awst 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth a Rhyfel
1114 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Gerdyn Post, Telegram neu Lythyr: cyfarthrebu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
13 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
13 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sut i Greu Gardd Flodau
Wedi'i Ganslo
14 a 15 Awst 2015
2pm-3pm 3pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llinynnau Pwrs a Phwyntiau
14 a 15 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Bostfeistres.
15 a 16 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
20 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri
2023 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
27 Awst 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
26 a 27 Medi 2015
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim