Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
11 Ionawr–13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
8–10 Ebrill, 29–31 Gorffennaf, 6–7, 19–21, 26–28 Awst, 19–20 Medi a 14–15 Tachwedd 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
11 Ebrill, 9 Mai, 13 Mehefin, 11 Gorffennaf, 8 Awst a 12 Medi 2015
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi 2015
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
2 Mai, 13 Mehefin, 29 Awst a 1 Hydref 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
23 Mai 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Pavane Early Music Consort
23 Mai 2015
11am, 1pm and 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Stondinwyr Crefft
2325 Mai 2015
10.00-17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu eich Arteffact eich hun yn Sain Ffagan
25 Mai 2015
11am, 1pm & 3pm
Oedran 5+ / Am Ddim
Cwpan a'r bêl, y chwiban a'r ratl
Digwyddiad
Teganau ar Iard yr Ysgol
26 a 28–29 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bwyd y Rhyfel
26 a 28–29 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Grefftau Treftadaeth Sain Ffagan
27 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Beth Sydd Tu ôl i'r Pared?
27 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Blodau'r Gwanwyn
Wedi'i Ganslo
27 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
28 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Ty Cychod
Sgwrs
Sgwrs: Pysgota Traddodiadol yng Nghymru
29 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
30 Mai 2015
21.00-23.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Bwyd yr Oes Haearn
30 a 31 Mai 2015
11am-1pm &2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwneud Matiau Rhacs
4 Mehefin 2015
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Wythnos y Gwirfoddolwyr
4 Mehefin 2015
11 am- 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
4 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Noswyl y Frwydr
6 a 7 Mehefin 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
11 Mehefin 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwau a Gwnio
13 Mehefin 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
13 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Gwyl Plant
Digwyddiad
Gwyl Plant Morgannwg
13 Mehefin 2015
10am-2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cneifio yn Fferm Llwyn yr Eos
13 a 14 Mehefin 2015
11 - 1pm, 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Ystlym
Digwyddiad
Wythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod
16 Mehefin 2015
8.30pm-11.00pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Tocio Coed Ffrwythau
17 Mehefin 2015
2.00pm-3.00pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
18 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ail-greu Llys Llywelyn Fawr
20 Mehefin 2015
10.30am-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Gwneud Cardiau Sul y Tadau
20 Mehefin 2015
11am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Bragu gyda Tomos a Lilford
21 Mehefin 2015
11am-1pm a 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Sul y Tadau
21 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Petai symudiad yn wrthrych.
21 Mehefin 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Baentio Botaneg
21 Mehefin a 17 Medi 2015
10am-3pm
18+ / £40
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
2 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
4 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Flynyddol Cymdeithas Rhosod y Rhondda
4 a 5 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Môr-ladron Amser
4 a 5 Gorffennaf 2015
11am-3pm
Teuluoedd / £1 y pen
Digwyddiad
Lansiad Llwybr y Castell
610 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Make an Aria
7 Gorffennaf 2015
2pm, 3.30pm
12 Oed + / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
9 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Fragu
11 Gorffennaf 2015
9.30am - 5 pm
18+ yn unig / £120
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Gwin Gwledig
12 Gorffennaf 2015
9.30am-1pm
18+ yn unig / £70
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Cwrw Danadl
12 Gorffennaf 2015
2pm - 5.30pm
18+ yn unig / £70
Sgwrs
Tu ôl i'r Llenni: Ystafelloedd y Gweision
12 Gorffennaf 2015
2pm-3pm Saesneg 3pm-4pm Cymraeg
Pawb / Am Ddim
Rhosod
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn yr Haf
15 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
16 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
18 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Geir Sir Forgannwg
19 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
5 Diwrnod o Fwyndoddi
2024 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
23 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Pysgota
25 a 26 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cert Celf
Digwyddiad
Cert Celf
25–26 Gorffennaf, 1–2, 8–9, 15–16 a 22–23 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Natur
28 Gorffennaf, 10–11 a 17 Awst 2015
o 11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
30 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cardiau Post a Phropaganda
35 Awst 2015
11am-2pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
316 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
4 a 6–7 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
4 a 6–7 Awst 2015
2 - 3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
5 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
5 Awst 2015
2-3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Ystlym
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
10, 12, 17, 19 a 26 Awst 2015
8.45pm
Teuluoedd / £5 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
6 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Muzzleloaders
8 a 9 Awst 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth a Rhyfel
1114 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Gerdyn Post, Telegram neu Lythyr: cyfarthrebu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
13 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
13 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sut i Greu Gardd Flodau
Wedi'i Ganslo
14 a 15 Awst 2015
2pm-3pm 3pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llinynnau Pwrs a Phwyntiau
14 a 15 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Bostfeistres.
15 a 16 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
20 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri
2023 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
27 Awst 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
26 a 27 Medi 2015
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim