Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
"Pob Dydd Sul"
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Baentio Botaneg
21 Mehefin a 17 Medi
10am-3pm
18+ / £40
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith dywys – Castell Sain Ffagan a’r Rhyfel Mawr
12 Medi 2015
11am-12pm & 1pm-2pm
Oed 10+ / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
12 Medi
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Buddug - Brenhines y Brwydro
12 a 13 Medi 2015
11am, 1pm (Cymraeg) & 3pm
Perfformiad rhyngweithiol wedi’i anelu at blant / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
13 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
1920 Medi
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
26 a 27 Medi 2015
Pawb / Oedolion £2.50 / Plant £1.00
Digwyddiad
Ailaddurno Kennixton
3 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Thaumatrope
3 a 4 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau’r Staff
10 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon
10 Hydref 2015
11am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
10 a 11 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cegin yr Hydref
17 a 18 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Codi a Storio Dahlias
28 Hydref 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
4 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
7 Tachwedd 2015
10.50am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
7 Tachwedd 2015
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
11 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
14 a 15 Tachwedd 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
18 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Codi a Rhannu Blodau Parhaol
25 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Paratoi’r Pwdin Plwm
29 Tachwedd 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno Sain Ffagan
13 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Sion Corn
56, 1213 a 1922 Rhagfyr
11am (noder bydd y sesiwn trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig ar y Sadwrn), 1pm a 3pm
Oedran 4-12 / I'w gadarnhau
Digwyddiad
Nadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel
911 Rhagfyr 2015
6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pawb / i'w gadarnhau
Digwyddiad
Ffefrynnau’r Staff
12 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau’r Nadolig
12 a 13 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Gwinwydd Addurniadol
16 Rhagfyr 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwledd Heuldro’r Gaeaf
19 a 20 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
6 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Cyrens Duon ac Eirin Mair
13 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
20 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Priodasau yn Sain Ffagan
24 Ionawr 2016
11.30am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Big Garden Birdwatch
30 a 31 Ionawr 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Imbolc – taniwch gannwyll Geltaidd
6 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Crefftau
6 Chwefror 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gemau Canoloesol
1517 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Rhosod Te Hybrid
17 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwanwyn yn yr Ardd Lysiau
26 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dathliad Dydd Gŵyl Dewi
1 Mawrth 2016
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Rhyngwladol Menywod: Duwiesau Celtaidd neu Fenywod yr Oes Haearn
5 Mawrth 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
5 Mawrth 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hau Hadau
9 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Basg Sain Ffagan
2528 Mawrth 2016
11am - 2pm
Teuluoedd / £2.50 y plentyn
Digwyddiad
Celf a Rhyfel: Creu Mwclis
2831 Mawrth 2016
11am - 1pm & 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bwyd Gwyllt a Phlanhigion Pwysig
29 Mawrth1 Ebrill 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pigio Planhigion Ifanc Allan
30 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon ger y Tân: Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
30 Rhagfyr a 31 Ionawr 2016
Teuluoedd / Am Ddim