Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Fwyd Sain Ffagan
Pob Dydd Sul
10 - 4
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Garddwr
Bob Dydd Iau
2-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbryd Castell Sain Ffagan
26 Mai 2016
9pm
12+ (Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Llun adeilad heb ei orffen
Digwyddiad
Beth Sydd Tu ôl i'r Pared? Gweithdy: Oriel a Gweithle
28 Mai 2016
10.30am,11.30am, 12.30pm & 1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Frwydr
28 a 29 Mai 2016
6-9pm
Oed 6+ / Oedolion £10, Plant £5 (i fyny at 16)
Gwisgwch Sain Ffagan
Digwyddiad
Sain Ffagan Drwy’r Canrifoedd
2830 Mai 2016
11am-1pm a 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
28 Mai5 Mehefin 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
31 Mai a 2 Mehefin
9pm
Teuluoedd / £5 y pen
Digwyddiad
Hwyl yn y Golchdy - sesiynau rhwngweithol i deuluoedd
31 Mai a 2 Mehefin
11am, 12pm, 1pm, 2pm a 3pm
oed 3-9 / £2.50 y plentyn
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
3 Mehefin 2016
12 Oed + (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
4 Mehefin 2016
11am -1pm & 2- 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Coed Ffrwythau
8 Mehefin 2016
14.00-15.00
Oedolion / Am Ddim
Llun blodyn o flaen Castell Sain Ffagan
Digwyddiad
Sêl Planhigion
11 Mehefin 2016
11.00-12.00 & 14.00-15.00
Pawb / Am Ddim
Cneifio yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Penwythnos Gwlanog
11 a 12 Mehefin 2016
11.00–13.00 & 14.00–16.00
Pawb / Am Ddim
Llun o blant yn gwneud ffelt
Digwyddiad
Gweithdai Ffelt
11 a 12 Mehefin 2016
11am-1pm & 2-4pm
Oed 4+ / £2 y plentyn
Gwyl Ifan
Digwyddiad
Gŵyl Ifan
25 Mehefin 2016
2-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio’r Ffigys
29 Mehefin 2016
14.00-15.00
Oedolion / Am Ddim
clwb cwiltio yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
2 Gorffennaf 2016
11.00-16.00
Oedolion / Am Ddim
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
Digwyddiad
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
2 a 3 Gorffennaf 2016
11.00-16.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gofalu am Rosod
6 Gorffennaf 2016
14.00-15.00
Oedolion / Am Ddim
Llun gerddi ffurfiol gyda clawdd bocs
Digwyddiad
Tocio’r Llwyni
13 Gorffennaf 2016
14.00-15.00
Oedolion / Am Ddim
Sioe Glamorgan Claasic Car Club yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Sioe Hen Geir Sir Forgannwg
17 Gorffennaf 2016
10.00-17.00
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Denu Mwydod –Ymgais i Dorri Record Byd!
23 Gorffennaf 2016
11am - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
2331 Gorffennaf 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sain Ffagan gyda'r hwyr
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
3, 10, 17, 24 a 31 Awst
Cyfnos - gweler fanylion llawn
Oed 8+ / £5 y pen
Digwyddiad
Gweithgareddau Ymwybyddiaeth Heddlu
14 Awst 2016
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
2729 Awst 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
National Vegetable Society Show - Cangen Cymru
Digwyddiad
Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru
28 a 29 Awst 2016
11.00 – 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Beth Sydd Tu ôl i'r Pared? Prif Adeilad
10 Medi 2016
10.30am,11.30am, 12.30pm & 1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd
10 a 11 Medi 2016
10.00 – 17.00
Pawb / Am Ddim
Clwb Crochet yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Clwb Crosio
17 Medi 2016
11.00-13.00
Oedolion / Am Ddim