Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Previous:
Eglwys Sant Teilo
Nesaf:
Tŷ haf

Cyflwyniad

Golwg ar du allan Ysgubor Stryd Lydan
Golwg ar du allan Ysgubor Stryd Lydan yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Ysgubor Stryd Lydan

Ysgubor ffrâm nenfforch a phren a grëwyd trwy gysylltu dau wahanol adeilad. Mae'r rhan hynaf, sef ysgubor ffrâm nenfforch, yn dyddio o tua 1550. Codwyd adeilad ffrâm bren gerllaw tua 1600 ac fe gysylltwyd y ddau yn nes ymlaen i wneud un adeilad gyda bae mawr agored yn y canol. Gwnaed y waliau o blethwaith o ddellt castanwydd fflat wedi'u plethu trwy estyllod oedd yn rhedeg ar draws.

To o wellt gwenith sydd i'r adeilad. Mae marciau seiri i'w gweld ar lawer o'r coed, gan ddangos bod yr adeilad wedi'i wneud i ddechrau ar y llawr yn iard y saer, a'r coed wedi'u rhifo, cyn ei roi at ei gilydd ar y safle. Ar y domen gron y tu allan, mae peiriant ceffyl a ddefnyddid i yrru injan ddyrnu.

Tynnwyd yr adeilad i lawr a'i symud i'r Amgueddfa ym 1950.

St. Teilos Church Map Plot

Ffeithiau Adeilad: