Trosolwg

[delwedd: Golwg ar du allan y Twlc Mochyn ]

Golwg ar du allan y Twlc Mochyn yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Twlch Mochyn

Roedd tylciau crwn fel hyn yn gyffredin yn ne Cymru slawer dydd. Credir bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u codi tua diwedd y 18fed ganrif ac yn ystod degawdau cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Waliau cerrig sych sydd i'r twlc a tho corbelog - sy'n golygu bod pob cylch o gerrig yn mynd yn llai nes ei fod ar ffurf cromen.

Cofnodwyd tuag wyth deg o enghreifftiau yng Nghymru hyd yma - bron bob un ohonynt yn y de. Roedd adeiladau cerrig corbelog tebyg, ond llai, yn cael eu defnyddio yng Nghymru i gadw hwyaid a gwyddau. Symudwyd y twlc hwn i'r Amgueddfa ym 1976.

[delwedd: Pigsty Map Plot]

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: Hendre Ifan Prosser, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff (Glamorgan)
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: c. 1800
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1976
  • Dyddiad agor i'r cyhoedd : 1977
  • Y pedwerydd adeilad ar ddeg a agorwyd i'r cyhoedd yn yr Amgueddfa
  • Gwybodaeth ymweld