Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Ffermdy Cilewent
Nesaf:
Talwrn

Trosolwg

Golwg ar du allan y Twlc Mochyn
Golwg ar du allan y Twlc Mochyn yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Twlch Mochyn

Roedd tylciau crwn fel hyn yn gyffredin yn ne Cymru slawer dydd. Credir bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u codi tua diwedd y 18fed ganrif ac yn ystod degawdau cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Waliau cerrig sych sydd i'r twlc a tho corbelog - sy'n golygu bod pob cylch o gerrig yn mynd yn llai nes ei fod ar ffurf cromen.

Cofnodwyd tuag wyth deg o enghreifftiau yng Nghymru hyd yma - bron bob un ohonynt yn y de. Roedd adeiladau cerrig corbelog tebyg, ond llai, yn cael eu defnyddio yng Nghymru i gadw hwyaid a gwyddau. Symudwyd y twlc hwn i'r Amgueddfa ym 1976.

Pigsty Map Plot

Ffeithiau Adeilad: