Trosolwg

Golwg ar du allan y Talwrn yn Dinbych
Golwg ar du allan y Talwrn yn Dinbych. 1900

Talwrn

Safai'r talwrn gwreiddiol a'i do gwellt ym muarth tafarn yr Hawk&Buckle, Dinbych. Erbyn 1965, roedd yr adeilad yn adfeilio ac, ers gwahardd ymladd ceiliogod ym 1849, roedd wedi'i ddefnyddio at sawl diben, yn cynnwys lladd-dy ac, wedyn, fel garej. Gan fod y ffitiadau mewnol wedi'u tynnu, tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg mae'n fwy na thebyg, bu'n rhaid ail-greu'r llwyfan ymladd a'r rhesi seddi ar ddull amffitheatr.

Roedd pobl o bob dosbarth cymdeithasol yng Nghymru yn mwynhau gwylio ymladd ceiliogod am ganrifoedd. Byddai tyrfaoedd yn heidio i'w talyrnau lleol, rhai awyr agored a rhai dan do, i weld gornestau gwaedlyd rhwng ceiliogod. Roedd y ceiliogod yn cael eu magu a'u hyfforddi i ymladd ac yn cael bwyd arbennig, yn cynnwys bara gwenith wedi'i fwydo mewn wrin, er mwyn dod yn bencampwyr. Roedd betio brwd ar y gornestau ac roeddent yn achlysuron gwyllt a di-drefn. Yn aml, byddai pethau'n mynd yn draed moch yno.

Yn archif luniau'r Amgueddfa, ceir ffotograff o dancard arian a gyflwynwyd am ornest yn nhalwrn ymladd ceiliogod Dinbych ym 1726. Symudwyd yr adeilad i Sain Ffagan ym 1965.

Cockpit Map Plot

Ffeithiau Adeilad:

 • Lleoliad gwreiddiol: Hawk & Buckle Inn, Denbigh, Denbighshire
 • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: Diwedd y 19eg ganrif
 • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1965
 • Dyddiad agor i'r cyhoedd: 1970
 • Yr unfed adeilad ar ddeg a agorwyd i'r cyhoedd yn yr Amgueddfa
 • Statws rhestredig: Gradd 2
 • Gwybodaeth ymweld

 

 

Related information

 • ErthyglauYmladd ceiliogod

  14 Awst 2009
  cock
  Y Rhufeiniaid ddaeth ag ymladd ceiliogod i Brydain. Roedd yn adloniant poblogaidd ymhlith pob dosbarth cymdeithasol ledled Cymru hyd ddechrau'r 19eg ganrif.