Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Ffermdy Abernodwydd
Nesaf:
Ffermdy Cilewent

Trosolwg

Golwg ar du allan y Pentref Geltaidd
Golwg ar du allan y Pentref Geltaidd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Pentref Celtaidd

Ail-grewyd tri o gytiau crynion wedi'u seilio ar olion adeiladau o'r Oes Haearn lle bu archaeolegwyr yn cloddio. Mae'r tŷ â'r waliau cerrig wedi'i seilio ar dŷ a ganfuwyd yn Conderton, Swydd Warwick; y tŷ plethwaith cyntaf wedi'i seilio ar un o fryngaer Moel-y-gaer, Clwyd; a'r tŷ mawr sydd â physt yn cynnal y to wedi'i seilio ar olion o Foel-y-gerddi, Gwynedd.

Toeau gwellt sydd i'r tri ac mae palisâd a ffos yn amddiffyn y safle.

Y tu mewn i'r tai, gwelir gwyddiau ar gyfer gwehyddu, pentanau haearn, breuanau ŷd ac offer arall ar gyfer bywyd bob dydd yn y cyfnod.

Golwg ar du allan y Pentref Geltaidd
Golwg ar du allan y Pentref Geltaidd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Ffeithiau Adeilad: