Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Gweithdy'r cyfrwywr
Nesaf:
Efail Llawr-y-glyn

Trosolwg

Melin Lif

Sefydlwyd melin lifio yn Nhy'n Rhos ym 1868, a chodwyd yr adeilad hwn ym 1892 i ddal llif gron newydd oedd yn gweithio â dŵr. Costiodd yr olwyn ddŵr i yrru'r peiriannau £15 ond, tua dechrau'r 1930au, gosodwyd hen injan car Ford Model-T i wneud y gwaith.

John Williams a'i feibion oedd piau'r busnes ac roeddent yn uchel eu parch am wneud gwaith saer a gwneud dodrefn, cartiau a wagenni o safon uchel. Cyn hir, ychwanegwyd siop baent a oedd yn arbenigo mewn gwneud arwyddion a chwistrellu cerbydau masnachol, a phwmp petrol gan fod mwy a mwy o bobl yn dod yn berchen ar geir. Symudwyd yr adeilad i'r Amgueddfa ym 1987.

Sawmill Map Plot

Ffeithiau Adeilad: