Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Ysgubor Hendre Wen
Nesaf:
Bwthyn Llainfadyn

Trosolwg

Golwg ar du allan Ffermdy Kennixton
Golwg ar du allan Ffermdy Kennixton yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy Kennixton

Ffermdy carreg mawr wedi'i adeiladu mewn tair rhan. Codwyd y rhan gyntaf tua 1610 fel tŷ â'r drws yn y talcen. Roedd yna un ystafell ar y llawr isaf ac ystafell wely uchod. Tua 1680, ychwanegwyd cegin fawr a dyma oedd y brif ystafell fyw wedyn. Gosodwyd dau ddrws allanol newydd a grisiau pren yn arwain at le eang i gysgu i fyny'r grisiau. Yn olaf, tua 1750, ychwanegwyd cegin gefn ar ongl sgwâr i'r adeilad. Roedd ystafell uwchben hon hefyd ac mae'n debyg mai storfa oedd honno.

Roedd gwely bocs, neu wely wensgot, ger y tân yn un o nodweddion arbennig tai Penrhyn Gŵyr, fel yr oedd y lle i drin cig â mwg uwchben y lle tân, a'r gwely platfform yn yr ystafell uwchlaw. Mae'r gwely gortho cerfiedig wedi'i addurno â chroglenni a wnaed o gopïau union o ddefnydd dornix a liwiwyd â lliw llysiau yn yr ail ganrif ar bymtheg. O Forgannwg y daw llawer o'r dodrefn, yn cynnwys y dresel yn y gegin a'r dodrefn yn y parlwr sy'n perthyn, gan fwyaf, i'r 18fed ganrif.

Y gred oedd bod lliw coch y waliau'n amddiffyn y tŷ rhag ysbrydion drwg. Dyna hefyd fyddai diben aeron y griafolen yn yr ardd a'r ffigurau cerfiedig y tu mewn i'r drws ffrynt. Symudwyd y tŷ i'r Amgueddfa ym 1952 ond ni chynigiwyd adeiladau eraill y fferm ar y pryd. Serch hynny, hanner can mlynedd yn ddiweddarach, rhoddwyd yr ysgubor a'r sied lloi hefyd fel y gallent gymryd eu lle priodol gyda'r ffermdy (gweler 44 isod).

Kennixton Map Plot

Ffeithiau Adeilad: