Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Ffermdy Hendre'r-ywydd Uchaf
Nesaf:
Ffermdy Kennixton

Trosolwg

Golwg ar du allan Ysgubor Hendre Wen
Golwg ar du allan Ysgubor Hendre Wen yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Ysgubor Hendre Wen

Adeiladwyd yr ysgubor hon gan ddefnyddio nenffyrch, sef coed mawr crwm yn codi o'r llawr i frig y to. Pan godwyd hi gyntaf, tua 1600, waliau ffrâm bren oedd i'r ysgubor ond codwyd waliau cerrig tua 1800.

Roedd gan bron bob fferm ysgubor lle'r oedd yr ŷd yn cael ei gadw a'i ddyrnu dros y gaeaf. Ar ôl ei ddadlwytho trwy'r drysau llydan, roedd yr ŷd yn cael ei ddyrnu â llaw gan ddefnyddio ffust ac yna roedd y tywysennau'n cael eu gwahanu oddi wrth y mân us wrth daflu'r ŷd i fyny yn y drafft a ddôi trwy'r drysau agored.

Hefyd, tua 1800, cafodd y bae unigol gwreiddiol ar y naill ochr i'r llawr dyrnu ei droi'n feudy. Byddai hynny'n digwydd yn aml yng ngogledd-ddwyrain a chanolbarth Cymru. Symudwyd yr ysgubor yn haf 1972.

Hendrewen Map Plot

Ffeithiau Adeilad: