Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Tŷ Gwair
Nesaf:
Ysgubor Hendre Wen

Trosolwg

Dehongliad o Ffermdy Hendre'r-ywydd Uchaf
Dehongliad o Ffermdy Hendre'r-ywydd Uchaf yn amser y Tuduriaid.

Hendre'r-ywydd Uchaf Farmhouse

Tŷ neuadd â ffrâm nenfforch yw hwn. Fe'i codwyd ym 1508, tua diwedd yr Oesoedd Canol, ac mae'n nodweddiadol o ffermdai safonol Cymru yn y cyfnod hwnnw.

Ceir pum rhan i'r adeilad. Gwartheg a cheffylau oedd yn byw yn y ddwy isaf, roedd gweithdy yn y rhan ganol a neuadd agored ac ystafell wely yn y ddwy uchaf. Ffrâm goed sydd i'r waliau allanol ac mae'r paneli wedi'u llenwi â phlethwaith o gyll a dwb clai.

Mae'r paneli dwb a'r gwaith coed wedi'u gwyngalchu yn ôl arfer yr Oesoedd Canol.

Mae'r lle tân agored yng nghanol y neuadd a'r mwg yn dianc trwy'r to a'r ffenestri di-wydr. Symudwyd yr adeilad i'r Amgueddfa ym 1954.

Hendrerwydd Map Plot

Ffeithiau Adeilad: