Trosolwg

Hafdy

Mae'r hafdy bach hwn yn dod o dir Castell Caerdydd. Tua 1880, roedd Trydydd Ardalydd Bute, a oedd yn eithriadol o gyfoethog, wrthi'n gweithio ar raglen adeiladu enfawr yng Nghaerdydd. Trefnodd i'r pensaer athrylithgar, William Burges, adfer Castell Coch a Chastell Caerdydd a oedd wedi dechrau dadfeilio, a'u troi'n ffoleddau addurniadol unigryw. Mae manylion pensaernïol yr adeilad hwn yn awgrymu efallai mai Burges ei hunan neu ei gynorthwyydd William Frame a'i dyluniodd. Frame oedd yr un a orffennodd y gwaith ar Gastell Coch ar ôl i Burges farw ym 1881. Roedd yr adeilad wedi'i symud a'i ail-godi o leiaf unwaith cyn ei roi'n rhodd i'r Amgueddfa ym 1987.

[delwedd: Summer House Map Plot]

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: Bute Park, Cardiff
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: c.1880
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1987
  • Dyddiad agor i'r cyhoedd: 1988
  • 30fed adeilad a agorwyd i'r cyhoedd yn yr Amgueddfa
  • Gwybodaeth ymweld