Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Tai Rhyd-y-Car
Nesaf:
Melin Lif

Trosolwg

Fred Clarke yn ei weithdy
Fred Clarke yn ei weithdy

Gweithdy'r cyfrwywr

Adeiladwyd y gweithdy syml hwn, a'i ddwy ystafell, gan Alfred James ym 1926. Ef oedd y drydedd genhedlaeth o'i deulu i fod yn gyfrwywr.

Ffrâm bren sydd i'r adeilad ac mae'r waliau allanol a'r to wedi'u gwneud o sinc. Roedd y siop yn y brif ystafell ac roedd gweithdy bychan yn y cefn. Cafodd ei symud i Sain Ffagan ym 1985.

Roedd angen prentisiaeth faith i ddysgu crefft cyfrwywr er mwyn meistroli llawer o wahanol ddarnau o offer, meithrin medrusrwydd a chael profiad helaeth. Roedd tair cangen arbenigol i'r grefft sef gwneud harneisi, gwneud coleri a gwneud cyfrwyau.

Y diweddar Fred James oedd yr aelod olaf o'r teulu i ymarfer y grefft. Roedd llai o alw am daclau ceffylau erbyn hynny ac roedd ef yn trwsio esgidiau hefyd. Daeth y gweithdy yn y cefn yn fan cyfarfod poblogaidd i lawer o'r cwsmeriaid.

Saddlers Workshop Map Plot

Ffeithiau Adeilad: