Trosolwg

Fred Clarke yn ei weithdy
Fred Clarke yn ei weithdy

Gweithdy'r cyfrwywr

Adeiladwyd y gweithdy syml hwn, a'i ddwy ystafell, gan Alfred James ym 1926. Ef oedd y drydedd genhedlaeth o'i deulu i fod yn gyfrwywr.

Ffrâm bren sydd i'r adeilad ac mae'r waliau allanol a'r to wedi'u gwneud o sinc. Roedd y siop yn y brif ystafell ac roedd gweithdy bychan yn y cefn. Cafodd ei symud i Sain Ffagan ym 1985.

Roedd angen prentisiaeth faith i ddysgu crefft cyfrwywr er mwyn meistroli llawer o wahanol ddarnau o offer, meithrin medrusrwydd a chael profiad helaeth. Roedd tair cangen arbenigol i'r grefft sef gwneud harneisi, gwneud coleri a gwneud cyfrwyau.

Y diweddar Fred James oedd yr aelod olaf o'r teulu i ymarfer y grefft. Roedd llai o alw am daclau ceffylau erbyn hynny ac roedd ef yn trwsio esgidiau hefyd. Daeth y gweithdy yn y cefn yn fan cyfarfod poblogaidd i lawer o'r cwsmeriaid.

Saddlers Workshop Map Plot

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: Pen-pitch, St Clears, Carmarthenshire
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: 1926
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1985
  • Dyddiad agor i'r cyhoedd: 1988
  • 29fed adeilad a agorwyd i'r cyhoedd yn yr Amgueddfa
  • Gwybodaeth ymweld