Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Blaenorol:
Melin Bompren
Nesaf:
Y Gofeb Ryfel

Trosolwg

Golwg ar du allan Bwthyn Nant Wallter
Golwg ar du allan Bwthyn Nant Wallter yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Bwthyn Nantwallter

Clai neu laid, neu clom fel y câi ei alw yn yr ardal, a ddefnyddiwyd i godi'r bwthyn hwn. Roedd y clai'n cael ei gloddio ar y safle a'i gymysgu â gwellt, pridd a cherrig mân. Roedd y clom yn cael ei osod fesul haen ac roedd rhaid i bob haen sychu am rai dyddiau cyn gosod yr haen nesaf. Dwy set o nenffyrch ag uniad sgarff sy'n cynnal y to. Byddai plethwaith o wiail, eithin a tho gwellt yn cael eu gosod drostynt. Gwnaed y daflod, y pared a brest y simnai o blethwaith hefyd.

Codwyd y bwthyn ar dir stad Taliaris, tua 1770 mae'n fwy na thebyg, ac ar y stad y byddai'r trigolion gwreiddiol yn gweithio. Mae'r dodrefn plaen yn nodweddiadol o gartref gwas ffarm tua diwedd y 18fed ganrif. Roedd y sgiw wrth y tân yn ddarn pwysig o ddodrefn oedd yn helpu i atal drafftiau. Roedd i'r bwrdd ddiben ymarferol hefyd. Roedd yn hir ac yn gul er mwyn rhoi rhagor o le byw i'r teulu ac roedd ynddo ddroriau dwfn i gadw pethau. Ceir dau wely pyst yn y man cysgu — byddai'r pyst yn cael eu defnyddio i hongian sachliain er mwyn cadw'r gwres i mewn yn y nos. Cafodd y bwthyn ei symud ym 1990.

Y tu allan, mae twlc mochyn bychan o gerrig, a llofft i'r ieir uwchben, a tho o deils cerrig.

NantWallter Map Plot

Ffeithiau Adeilad: