Trosolwg

[delwedd: Golwg ar du allan Ffermdy Abernodwydd ]

Golwg ar du allan Ffermdy Abernodwydd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Ffermdy Abernodwydd

Ffermdy ffrâm bren, to gwellt, wedi'i godi ym 1678 ar ffurf neuadd agored gyda thân yng nghanol y llawr ac yn agored i'r to.

Addaswyd y tŷ ym 1708 trwy adeiladu lle tân ac iddo gefn cerrig a simnai ffrâm bren, a chynnwys llawr uchaf, gan ddyblu'r lle y tu mewn i'r tŷ, fwy neu lai.

Mae'n nodweddiadol o dai ffrâm bren y Canolbarth a'r Gororau o ran ei gynllun a'i adeiladwaith, gyda'r lle tân ger yr unig ddrws. Mae'r waliau wedi'u gosod ar blinth garreg isel rhag i'r trawstiau bydru. Llanwyd y paneli rhwng y coed â phlethwaith o rodenni cyll a dwb clai. Lloriau pridd sydd iddo. Mae ansawdd y dodrefn a welir yn y tŷ yn adlewyrchu'r ffaith fod safon byw yn uwch yn y rhan hon o Faldwyn yn y 18fed ganrif nag y byddai ymhellach i'r gorllewin ar dir uwch a thlotach. Fe'i symudwyd i'r Amgueddfa ym 1951.

[delwedd: ]

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: Llangadfan, Montgomeryshire
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: 1678/1708
  • Dodrefnwyd: 18fed ganrif
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1951
  • Dyddiad agor i'r cyhoedd: 1951
  • Y trydydd adeilad a agorwyd i'r cyhoedd yn yr Amgueddfa
  • Statws rhestredig: Gradd 2
  • Gwybodaeth ymweld