Eich basged

Is-gyfanswm: £0

[delwedd: Blanced]

[delwedd: Blanced]

Blanced wlân Gymreig

Pris: £160 (Brenin)
Argaeledd: Mewn stoc

Gwehyddwyd y flanced hon yn Amgueddfa Wlân Cymru ar Wŷdd Dobcross 110’’. Cai’r gŵydd hwn ei ddefnyddio ym Melin Cambrian ar ddechrau’r 20fed ganrif ynghyd â 30 gwŷdd arall. Mae’r patrwm ar y flanced o wlân ŵyn yn un traddodiadol a ysbrydolwyd gan hen flancedi o’r Casgliad Cenedlaethol yn yr Amgueddfa.

Sengl - 70 x 92in

Dwbl - 90 x 92in

Brenin - 102 x 92in

* Please select a date and time.