Eich basged

Is-gyfanswm: £0

Argraffu yn ôl y Galw

Bevan, Robert Polhill. Masarnwydd yn Cuckfield, Sussex.

Gallwch chithau hefyd fod yn berchen ar brint neu gynfas prydferth wedi’i atgynhyrchu o’ch hoff waith o’r casgliad Cenedlaethol, a gallwn ei ddosbarthu i’ch cartref

Mae’r gweithiau a welir yma yn rhai o uchafbwyntiau ein casgliad helaeth. Methu gweld eich hoff ddelwedd? Cysylltwch â ni ac fe wnawn ni’n gorau i chwilio drosoch chi (kay.kays@amgueddfacymru.ac.uk).

Sylwer: os ydych yn archebu cynfas bydd yn cael ei dosbarthu wedi’i rolio ac nid wedi’i ymestyn dros ffrâm. Dyfynnir meintiau’r papur ac nid maint y ddelwedd.

Cynfasau ar gael heb ffrâm wedi’u rholio, neu wedi’u hymestyn ar ffrâm bren (lled 35mm, dyfnder 38mm) ag ymylon beflog.

Amcan amser dosbarthu archebion Argraffu yn ôl y Galw yw 7-10 diwrnod gwaith i’r DU a 14 diwrnod gwaith dramor.

Cywain gwair yng Nghae Tan Rallt ger Brechfa, Sir Gâr.

'8 - Delweddau O'r Archif

Cywain gwair yng Nghae Tan Rallt ger Brechfa, Sir Gâr.

Pysgotwyr yng Nghilgerran, Ceredigion tua 1905. Ar y chwith, William Johnson, Awelfa. Ar y dde, John Morgan, Delfryn. Ffotograff gan Tom Mathias.

'9 - Delweddau O'r Archif

Pysgotwyr yng Nghilgerran, Ceredigion tua 1905. Ar y chwith, William Johnson, Awelfa. Ar y dde, John Morgan, Delfryn. Ffotograff gan Tom Mathias.

Lladd gwair yn Nrewgoed, Llandderfel, Meirionnydd. Ffotograff gan R. Meredith a'i Fab.

'10 - Delweddau O'r Archif

Lladd gwair yn Nrewgoed, Llandderfel, Meirionnydd. Ffotograff gan R. Meredith a'i Fab.

Te-parti Cymreig yn y 1860au.

'11 - Delweddau O'r Archif

Te-parti Cymreig yn y 1860au.

Harbwr Porthmadog, Gwynedd.

'12 - Delweddau O'r Archif

Harbwr Porthmadog, Gwynedd.

"Golchi'r ddalfa ar fwrdd treill-long pysgota Neale & West".

'13 - Delweddau O'r Archif

"Golchi'r ddalfa ar fwrdd treill-long pysgota Neale & West".

Locomotif Fairlie Rheilffordd Ffestiniog, Little Wonder.

'14 - Delweddau O'r Archif

Locomotif Fairlie Rheilffordd Ffestiniog, Little Wonder.

Fan Gelfi ym Margod, Morgannwg tua 1910. Mr Arthur Williams sy'n gyrru.

'15 - Delweddau O'r Archif

Fan Gelfi ym Margod, Morgannwg tua 1910. Mr Arthur Williams sy'n gyrru.

Tocynnau rhodd

Tocynnau rhodd

Heb ddod o hyd i'r anrheg perffaith? Ein tocynnau rhodd yw'r ateb i chi, a gellir eu defnyddio yn unrhyw un o siopau Amgueddfa Cymru. » Prynu tocynnau rhodd