Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Ysgol Gynradd Eutun, Wrecsam

Gwyddoniaeth amgylcheddol ar dir eich ysgol

Professor Plant

Cyfle i adael y dosbarth! Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn cael effaith ar flodau’r gwanwyn.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Rydym yn parhau i weithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi bod yn cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys rhai o ysgolion Edina yn Lloegr a’r Alban.

Mae pob ysgol sy’n cymryd rhan yn defnyddio cyfrifon ar wefan Amgueddfa Cymru i gofrestru eu hysgol, cofnodi’r tywydd yn wythnosol a nodi dyddiadau blodeuo ac uchder eu planhigion. Mae’r map sydd ar-lein yn galluogi i ysgolion gymharu eu canlyniadau gydag ysgolion eraill ar draws y wlad sy’n cymryd rhan. Bydd pawb sy’n cadw cofnodion rheolaidd yn derbyn tystysgrif Gwyddonydd Gwych a bydd cyfle iddynt ennill taith natur!

Mae gan ysgolion Edina weithgareddau ychwanegol i’r rhai uchod. Mae angen i’r ysgolion hynny gofrestru’r dyddiad plannu a’r lleoliad ar wefan Project Bylbiau Ymddiriedolaeth Edina (Moodle): moodle.edinatrust.org.uk. Bydd ysgolion Edina yn derbyn mwy o fylbiau i’w plannu yn y ddaear er mwyn eu cymharu â’r rhai mewn potiau a byddant yn cofnodi’r canlyniadau ar y wefan Moodle.

Mae manylion cofrestru isod. Cofiwch ddefnyddio’r adnoddau ar y wefan yma ac Ymddiriedolaeth Edina.

Project Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion – Sut i ymgeisio

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.