Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Ysgol Gynradd Eutun, Wrecsam

Gwyddoniaeth amgylcheddol ar dir eich ysgol

Professor Plant

Gadewch y dosbarth ac ymuno â'r miloedd o wyddonwyr ysgol sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth gyffrous hon! Tyfwch eich bylbiau gwanwyn eich hun i helpu Athro'r Ardd i ddeall sut mae newid yn ein tymhorau yn effeithio blodau'r gwanwyn.

Ers Hydref 2005 mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cadw cofnodion tywydd ac yn nodi pryd mae eu planhigion yn blodeuo fel rhan o astudiaeth hirdymor sy'n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau'r gwanwyn.

Rydyn ni’n dal i gydweithio ag Ymddiriedolaeth Edina sy’n noddi’r potiau a’r bylbiau ac yn ehangu cyrhaeddiad y project! Eleni, bydd 150 o ysgolion yn cymryd rhan – 72 yng Nghymru, 21 yn yr Alban a 57 yn Lloegr.

Project Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion – Sut i ymgeisio