Gweithredu Diwydiannol

Mae safle, siopau a chaffi Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar agor ond oherwydd gweithredu diwydiannol gall rhai o’r adeiladau hanesyddol fod ar gau. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’n hadeiladau a’n digwyddiadau yn ystod y gweithredu diwydiannol, ffoniwch 029 2057 3500. Bydd digwyddiad Y Frwydr ar 28 a 29 Mai yn parhau.

Ail-ddatblygu Sain Ffagan

Mae'r Amgueddfa awyr-agored a'i hadeiladau hanesyddol (ar wahân i Garreg Fawr, Llwyn-yr-eos) ar agor fel arfer wrth i ni weddnewid profiad yr ymwelydd.

Oriau Agor

Ar Agor 10am-5pm bob dydd

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Lleoliad

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Caerdydd
CF5 6XB

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Bwyd a Diod

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Bwyd a Diod »

Siopa

Gall siopwyr ganfod amrywiaeth o gynnyrch i bobl o bob oed ac i siwtio pob poced yn Sain Ffagan – gemwaith, ategolion, bwyd a diod, offer ysgrifennu, llyfrau, teganau i blant a llawer mwy.

Siopa »

Grwpiau

RHAID i bob grŵp archebu cyn ymweld.

Mwy o wybodaeth »

Teuluoedd

Rydyn ni'n cefnogi Maniffesto Kids in Museums, ac mewn pleidlais ddiweddar ar netmums.com, cawsom ein henwi yn un o leoliadau rhad ac am ddim gorau de ddwyrain Cymru. Mae rhywbeth i bawb o bob oed yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Teuluoedd »

Parcio

Codir tâl o £5.00 y diwrnod mewn mannau Talu ac Arddangos. Dewch â newid ar gyfer ein peiriannau Talu ac Arddangos gan nad ydynt yn derbyn arian papur na chardiau. Gellir prynu tocyn tymor 12 mis am £25.00 o Dderbynfa'r Amgueddfa. Ni chodir tâl ar ddeiliaid bathodynnau anabl na beiciau modur. Gellir parcio bysiau am ddim.