Rydych chi yn:  >   > 
English

Llogi Cyfleusterau

Castell Sain Fagan

Castell Sain Fagan

Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Gerddi Sain Fagan

Gerddi Sain Fagan

Gall Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru gynnig sawl lleoliad unigryw heb eu hail ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat mawr a bach.

Mae'n gartref i dros ddeugain o adeiladau hanesyddol a symudwyd garreg wrth garreg o wahanol rannau o Gymru ac yn dangos i ni sut roedd y Cymry'n byw ac yn gweithio drwy'r oesoedd.

Saif yr amgueddfa mewn 100 erw o dir gwledig prydferth ar gyrion Caerdydd ar dir Castell godidog Sain Ffagan, maenordy o ddiwedd yr 16eg ganrif oedd yn rhodd gan Iarll Plymouth.

Am wybodaeth am seremonïau priodas a derbyniadau, partneriaethau sifil, ffotograffiaeth a llawer mwy, ewch i adran Priodasau.

Nifer Cyfyngedig: Pecynnau Priodas Pabell - Gwanwyn/Haf 2014

Mae sawl lleoliad ar gael ar gyfer amryw ddigwyddiadau o dderbyniadau diodydd, ciniawau mawreddog a seremonÎau gwobrwyo i ddiwrnodau hyfforddi, seminarau a chyfarfodydd.

Gweler yr adran Digwyddiadau Corfforaethol a Priefat am fwy o wybodaeth.

Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ein llyfryn a'n bwydlen isod, neu gwnewch apwyntiad i ymweld â'r lleoliad gyda aelod o'n tîm Priodasau neu Llogi Cyfleusterau.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Bwylenni

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan
Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: (029) 2057 3500
Ffacs: (029) 2057 3490

Ebost: Llogi Cyfleusterau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.