Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cwestiynau a ofynnir yn fynych

Santes Dwynwen

Diwrnod Santes Dwynwen

Dethlir Diwrnod Santes Dwynwen yng Nghymru ar 25 Ionawr i'w choffáu fel nawddsant cyfeillgarwch a chariad.

Y Wisg Gymreig

Y Wisg Gymreig

Beth yw'r Wisg Gymreig? Beth yw ei tharddiad? Sut mae cario babi yn y dull Cymreig? Oes yna'r fath beth â chilt Cymreig?

Arwyddion Cenedlaethol

Arwyddion Cenedlaethol

Pam mae draig goch ar ein baner genedlaethol? Pam ydym ni'n gwisgo cenhinen neu genhinen Pedr ar Ddydd Gŵyl Ddewi?

Dewi Sant

Gŵyl Ddewi

Pwy yn union oedd Dewi Sant?

Nadolig

Arferion y Nadolig

Arferion y Nadolig yng Nghymru, gan gynnwys canu plygain, gwneud cyflaith, y Fari Lwyd a hel calennig.