Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen

[delwedd: Clogmaker]

Crefftau a gweithgareddau traddodiadol sy'n bywiocáu Sain Ffagan.

Mae crefftwyr yn dangos eu doniau yn eu gweithdai ac fel arfer mae eu cynnyrch ar werth.

Mae rhywogaethau cynhenid o anifeiliaid fferm yn y meysydd a buarthau fferm yn Sain Ffagan ac mae tasgau bywyd fferm yn cael eu harddangos bob dydd.

[delwedd: Amgueddfa Werin Cymru Sain Fagan]

Ymwelwch â'r efail gof o'r 18fed ganrif lle cafodd ceffylau eu pedoli, pethau'r tŷ eu gwneud a'u trwsio a theiars metel eu rhoi ar olwynion troliau.

Gallwch weld ein gof preswyl yn defnyddio offer traddodiadol i wneud addurniadwaith o'r efail.

Mae'r Felin Wlân yn cynhyrchu siolau ysgwydd a charthenni Cymreig traddodiadol. Fe'i adeiladwyd ym 1760 ac mae'r broses gyfan o liwio'r cnu i orffen y garthen yn digwydd yma.

Mae Melin Ŷd Bompren yn nodweddiadol o felin sir Aberteifi a yrrir gan ddŵr. Fe'i adeiladwyd i droi ŷd yn flawd.

Gallwch weld y rhod ddŵr gymhleth sy'n ei gyrru ar waith. Gwyliwch yr ŷd yn symud drwy wahanol adrannau'r felin a diweddu'n flawd. Gwneir bara a chacennau blasus bob dydd ym Mhopty Derwen.

Mae Siop Gwalia, a godwyd yn wreiddiol ym 1880, yn gwerthu bwydydd Cymreig o’r safon uchaf. Uwchben y siop mae stafell de yn arddull y 1920au.

[delwedd: Saddler]

Ewch i'r gweithdy crydd clocsiau o Garnhedryn ger Solfa yn Sir Benfro, neu beth am gael tynnu'ch llun wrth wisgo dillad a hetiau hanesyddol yn stiwdio ffotograffiaeth Moss-Vernon.

Llun sepia i gofio'ch amser yn Sain Ffagan!

» Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru