Sain Ffagan — Amgueddfa Fyw

[delwedd: Anifeiliaid fferm]

Crefftau a gweithgareddau traddodiadol sy'n bywiocáu Sain Ffagan.

Mae crefftwyr yn dangos eu doniau yn eu gweithdai ac fel arfer mae eu cynnyrch ar werth.

Mae rhywogaethau cynhenid o anifeiliaid fferm yn y meysydd a buarthau fferm yn Sain Ffagan ac mae tasgau bywyd fferm yn cael eu harddangos bob dydd.

[delwedd: ]


Ymwelwch â'r efail gof o'r 18fed ganrif lle cafodd ceffylau eu pedoli, pethau'r tŷ eu gwneud a'u trwsio a theiars metel eu rhoi ar olwynion troliau.

Gallwch weld ein gof preswyl yn defnyddio offer traddodiadol i wneud addurniadwaith o'r efail.

Mae'r Felin Wlân yn cynhyrchu siolau ysgwydd a charthenni Cymreig traddodiadol. Fe'i adeiladwyd ym 1760 ac mae'r broses gyfan o liwio'r cnu i orffen y garthen yn digwydd yma.

Mae Melin Ŷd Bompren yn nodweddiadol o felin sir Aberteifi a yrrir gan ddŵr. Fe'i adeiladwyd i droi ŷd yn flawd.

[delwedd: Gwalia Stores]


Gallwch weld y rhod ddŵr gymhleth sy'n ei gyrru ar waith. Gwyliwch yr ŷd yn symud drwy wahanol adrannau'r felin a diweddu'n flawd.

Gwneir bara a chacennau blasus bob dydd ym Mhopty Derwen.

Mae Siop Gwalia, a godwyd yn wreiddiol ym 1880, yn gwerthu bwydydd Cymreig o’r safon uchaf. Uwchben y siop mae stafell de yn arddull y 1920au.

[delwedd: ]Ewch i'r gweithdy crydd clocsiau o Garnhedryn ger Solfa yn Sir Benfro, neu beth am gael tynnu'ch llun wrth wisgo dillad a hetiau hanesyddol yn stiwdio ffotograffiaeth Moss-Vernon.

Llun sepia i gofio'ch amser yn Sain Ffagan!

» Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwybodaeth

Sain Ffagan, Caerdydd
Ar agor 10am-5pm bob dydd

Ffôn:
(029) 2057 3500

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Parcio ceir: £3.50 y car y dydd.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd (yn gynnwys oriau agor dros y Nadolig)

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.