Uchafbwyntiau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ail-ddatblygu Sain Ffagan - Busnes fel Arfer!

Mae'r adeiladau hanesyddol yn yr amgueddfa awyr-agored ar agor fel arfer ond mae ein horielau dan-do ar gau wrth ini adeiladu ardaloedd arddangos newydd. Rydym hefyd wedi ffarwelio gyda'n Pentref Celtaidd.

Mae Sain Ffagan wedi derbyn arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a Llywodraeth y Cynulliad i drawsnewid profiad yr ymwelydd. Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn agor oriel groeso a chyfleusterau ymwelwyr newydd, orielau newydd sbon ac yn codi adeiladau hanesyddol yn cynnwys fferm Oes yr Haearn ac un o lysoedd canoloesol tywysogion Gwynedd. DARLLENWCH FWY YMA...

Castell Sain Ffagan
Kennixton
Oriel 1
Melin Wlân

Taith o amgylch Cymru - o'r cyfnod Celtaidd hyd heddiw. Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

Agorwyd Sain Ffagan i'r cyhoedd am y tro cyntaf oll ar 1 Gorffennaf 1948. Saif ynghanol gerddi godidog Castell Sain Ffagan, y plasty hardd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a gyflwynwyd fel rhodd i'r genedl gan Iarll Plymouth.

Yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf ailgodwyd dros 40 o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol ar y parcdir 100 erw. Ymysg yr adeiladau mai tai, ffermdy, ysgol, capel a Sefydliad Gweithwyr ysblennydd.

Crefftau a gweithgareddau traddodiadol sy'n bywiocáu Sain Ffagan. Yn rhai o'r adeiladau mae crefftwyr wrth eu gwaith yn arfer eu crefftau traddodiadol. Yn aml mae modd prynu eu cynnyrch. Darllenwch fwy o straeon am ein casgliadau ar ein gwefan Rhagor.

Gellir gweld bridiau cynhenid o anifeiliaid a ffowls yng nghaeau a buarthau’r ffermydd, lle ceir hefyd arddangosiadau dyddiol o dasgau ffermio. Gall ymwelwyr gael cipolwg ar dreftadaeth a diwylliant cyfoethog Cymru, a gellir clywed Cymraeg yn cael ei siarad yn ddyddiol ymhlith y crefftwyr a’r dehonglwyr.

Gydol y flwyddyn, daw Sain Ffagan yn fyw – yn llythrennol – wrth i ni ddathlu gwyliau traddodiadol a digwyddiadau cerddoriaeth a dawns.

Mae Sain Ffagan yn archwilio pob agwedd o’r ffordd yr oedd pobl Cymru’n byw, gweithio ac yn hamddena. Fel cenedlaethau o ymwelwyr o’ch blaen, byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ein dathliad o draddodiadau a ffyrdd o fyw Cymreig.

Mae'r Amgueddfa yn y deg uchaf o restr atyniadau rhad ac am ddim y DU yn ôl pleidlais defnyddwyr TripAdvisor, gwefan adolygu teithiau mwyaf y byd.

» Gweld ein digwyddiadau yn Sain Ffagan

Gwybodaeth

Map

Sain Ffagan, Caerdydd
Ar agor 10am-5pm bob dydd

Ffôn:
(029) 2057 3500

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Parcio ceir: £3.50 y car y dydd.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd (yn gynnwys oriau agor dros y Nadolig)

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.