Adeiladau Hanesyddol Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

[delwedd: Eglwys Sant Teilo]

Mae dros ddeugain o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol yng Nghymru wedi'u hailgodi ar ein parcdir can erw.

Codwyd Eglwys Sant Teilo yn wreiddiol mewn camau gan ddechrau tua 1100 hyd 1520 ac fe'i symudwyd garreg wrth garreg i Sain Ffagan dros gyfnod o ugain mlynedd. Mae'n broject trawiadol ac adeilad hardd.

Mae'r ail-greu yn cymryd yr eglwys y tu hwnt i gof unrhywun byw i adeg pan oedd y tu mewn wedi’i addurno’n lliwgar gyda murluniau, peintiadau a cherfiadau.

[delwedd: Tai gweithwyr haearn Rhyd-y-car]

Pa un ai technegau adeiladau traddodiadol, celf weledol, hanes cymdeithasol neu grefyddol sy'n mynd â'ch bryd, mae Sant Teilo bob amser yn cynnig profiad diddorol i'r ymwelydd (gwrandewch ar podcast).

Mae Kennixton yn ffermdy nodweddiadol o Fro Gŵyr yn y de. Credid bod y waliau trawiadol sydd mor goch â gwaed yn fodd i'w amddiffyn rhag ysbrydion drwg fel yr aeron ar y griafolen a'r ffigyrau cerfiedig y tu ôl i'r drws ffrynt.

Teithiwch drwy amser wrth weld chwe chartref, eu cynnwys a'u gerddi yn newid o 1805 hyd 1985 yn nhai gweithwyr haearn Rhyd-y-car.

Edrychwch ar y stafelloedd, y celfi a'r gwrthrychau sy'n darlunio gwahanol gyfnodau o hanes Merthyr Tudful, crud y chwyldro diwydiannol ac un o'r trefi haearn pwysicaf yn y byd yn y 19eg ganrif.

[delwedd: Sefydliad y Gweithwyr]

Cynhaliwyd rhychwant o ddigwyddiadau gan gynnwys dawnsfeydd, eisteddfodau, darlithiau gwleidyddol a sioeau dofednod yn Sefydliad y Gweithwyr yn Sain Ffagan a ddefnyddiwyd gan bob math o grwpiau a chymdeithasau.

Roedd Sefydliadau'r Glowyr a Neuaddau'r Gweithwyr yn ganolbwynt i weithgarwch cymdeithasol, addysgiadol a diwylliannol yn ardaloedd mwyaf diwydiannol Cymru.

Dim ond ychydig o uchafbwyntiau yw'r rhain ymhlith ystod wych o adeiladau hanesyddol ar safle Sain Ffagan sy’n cynnwys bythynnod a thai traddodiadol, capel, ysgol, gwahanol felinau, swyddfa bost, tanerdy a tholldy.

» Cliciwch yma i weld rhestr llawn o'r Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan

Gwybodaeth

Sain Ffagan, Caerdydd
Ar agor 10am-5pm bob dydd

Ffôn:
(029) 2057 3500

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Parcio ceir: £3.50 y car y dydd.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd (yn gynnwys oriau agor dros y Nadolig)

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.