Cyfnod Allweddol 2, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd
Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Llefydd yn llawn am 2015-16. Ceisiadau yn agor ym mis Mai arfer 2016-17.

 

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Cyfnod Allweddol 2

Cwrdd â'r Coed

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cymrwch ran mewn helfa bwystfilod bach, ymweld â’r guddfan adar a defnyddio chwyddwydr a sbienddrych i adnabod bywyd gwyllt y coetir. A bydd her creu nyth!

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2

Diwrnod golch mam-gu

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Blas ar olchi dillad cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 18-1900s

Cyfnod Allweddol 2

Gwisgoedd y Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sesiwn cymharu a chyferbynnu dillad a wisgwyd gan fonheddwyr â ffermwyr cefnog gyda chyfle i bedwar disgybl fodelu’r gwisgoedd. Dewch i ganfod cliwiau cudd mewn portread o blant yr oes yng Nghastell Sain Ffagan (1580).

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Y Tyduriaid

Cyfnod Allweddol 2

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Profwch eich sgiliau gyda theganau traddodiadol.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 1800-1900s

Addysg Oedolion, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16
Am ddimSesiwn beilot

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gall ysgolion hefyd archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Cyfnod Allweddol 2

Dewch i helpu adeiladu Bryn Eryr - ein fferm Oes Haearn newydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Byddwch yn rhan o’ch llwyth Celtaidd a helpwch adeiladu ein fferm newydd Oes Haearn. Dysgwch am fywyd yn y cyfnod a chymerwch ran yn weithgareddau Oes Haearn.

Menig Plastig yn hanfodol ar gyfer y gweithgaredd adeiladu.

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: (Ar gael o fis Mawrth 2014)
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.

Cwricwlwm

Hanes: Celtiaid

Cyfnod Allweddol 2
Am ddimDan arweiniad athro

Ar drywydd y Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cymharu dau dŷ o’r oes, trin a thrafod atgynyrchiadau ac ymweld ag Eglwys Sant Teilo (1530). Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro ond rhaid i athrawon fynychu diwrnod hyfforddiant yn gyntaf.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Cyfnod Allweddol 2
Am ddimDan arweiniad athro

Llwybr Bywyd Gwyllt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dysgu yn yr awyr agored gyda'r bwriad o ddatblygu sgiliau meddwl, cyfarthrebu a rhifedd. Take part in simple activities and use I-spy guides to explore the wildlife living at St Fagans.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Gwyddoniaeth

Cyfnod Allweddol 2
Am ddimDan arweiniad athro

Rhyd-y-car

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ewch am dro i'r rhesdai o ardal Merthyr Tydful a sylwch ar y gwahaniaethau rhwng ffordd o fyw o 1805-1985. Booking essentail.

 

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Cyfnod Allweddol 2
Am ddimDan arweiniad athro

Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i athrawon a disgyblion ail-fyw gwers ysgol yn yr 1890au. Rhiad i athrawon fynychu diwrnod hyfforddi yn gyntaf.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.