Cyfnod Allweddol 2, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd
Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Llwybrau Llafar

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Clawr Llwybrau Llafar

Dyma gynllun newydd, cyffrous gan Amgueddfa Cymru sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae’n bwysig darllen y wybodaeth yn y ddewislen i'r chwith er mwyn sicrhau eich bod yn cael y mwyaf o’ch ymweliad – rhowch alwad os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Llwybrau Llafar
Am ddimYn yr ysgol

Bwthyn Llainfadyn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Bwthyn ydyw, a adeiladwyd yn Rhostryfan, Gwynedd ym 1762. Roedd bythynnod fel hwn yn gartrefi i weision fferm a chrefftwyr. Roedd y bwthyn hwn yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr y diwydiant llechi lleol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Y Cyfnod Sylfaen
Am ddimYn yr ysgol

Chwarae Rhifau ac Iaith

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Chwarae rhifau ac iaith - gweithgareddau ar gyfer plant 0-5 oed yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Addas i'r blynyddoedd cynnar, cyfnod sylfaen a grwpiau teuluol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Darganfod yr Oes Haearn yng Nghymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Nodiadau cefndir o'r CD ROM 'Daranfod yr Oes Haearn yng Nghymru' cyhoeddwyd gan yr Adran Addysg.

Pecyn Athrawon yr Oes Haearn
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Diwrnod Golch Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dyma Beti Bwt. Dydd Llun yw hi heddiw. Mae Beti Bwt yn casáu dydd Llun. Dydd Llun yw'r diwrnod golchi. Dewch i weld sut mae Beti Bwt yn golchi ei dillad.

Diwrnod Golch Beti Bwt
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Eglwys Sant Teilo

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Eglwys Gatholig a adeiladwyd yn wreiddiol yn ardal Pontarddulais, ger Abertawe. Mae rhannau hynaf yr adeilad yn dyddio'n ôl i 1150, ond cafodd ei hestyn a'i newid dros y blynyddoedd.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Ffermdy Abernodwydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy yw Abernodwydd, a adeiladwyd ym 1678 yn Llangadfan, Powys.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Ffermdy Garreg Fawr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy o Waunfawr, Gwynedd, a adeiladwyd ym 1544. Nid ydym yn gwybod pwy oedd yn byw yma, ond mae'n debygol eu bod yn deulu cefnog.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Ffermdy Hendre'r-ywydd Uchaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy a adeiladwyd gyntaf ym 1508 yn Llangynhafal, Sir Ddinbych, yw Hendre'r-ywydd Uchaf.Mae pared yn rhannu'r ffermdy hwn yn ddau. Roedd y teulu'n byw ar un ochr, a'r gwartheg ar yr ochr arall.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Hanes Merched Cymru 1900-1918

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Mrs George, Pontypool

Ychydig o sylw a roddwyd i leisiau menywod Cymru yn hanesyddiaeth y wlad hyd yma - prin yw'r merched o haneswyr ac nid oes lee amlwg i ferched yn y llyfrau hanes chwaith. Mae cyhoeddiadau fel y casgliad o ysgrifau hanesyddol Our Mothers' Land yn tynnu sylw at yr anghydbwysedd hwn ac yn gosod y sylfeini ar gyfer rhagor o ymchwil. Mae'r ffaith bog angen dysgu hanes merched fel pwnc ar wahân yn arwydd o'r diffyg hwn. Un rheswm a roddir yn aml i esbonio pam na roddir rhagor o sylw i hanes merched yng nghwricwlwm yr ysgolion yw diffyg adnoddau. Bwriad y pecyn hwn yw datrys y broblem honno.

Seilir y pecyn hwn yn bennaf ar y cyfoeth o archifau a geir yn Amgueddfa Werin Cymru a'r bwriad yw cyflwyno adnoddau gweledol, llafar ac ysgrifenedig sy'n ymwneud â phrofiadau menywod rhwng 1900 a 1918. Detholiad bychan o'r defnyddiau sydd ar gael yw hwn ond gobeithio y bydd o gymorth i chi i dynnu darlun o'r gorffennol ac y bydd yn eich galluogi i werthfawrogi pa mor amrywiol oedd profiadau menywod yn y cyfnod o dan sylw.

Hanes Merched Cymru 1900-1918
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Melin Bompren

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Melin ŷd ydyw. Adeiladwyd y felin rhwng 1852 a 1853. Adeiladwyd y felin hon yn Cross Inn, ger Cei Newydd, Ceredigion, ond roedd cannoedd o felinau tebyg ledled Cymru.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Pecyn Athrawon yr Oes Haearn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Plac Efydd

Bwriad yr adnodd yma yw i ychwanegu at ddysgu 'Cymdeithas Geltaidd yr Oes Haearn' yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 mlwydd oed). Mae'n cynnwys casgliad o ddelweddau o Gymru gyda nodiadau cefndirol.

Pecyn Athrawon yr Oes Haearn
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Pecyn Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Rhyd-y-car

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Rhes o chwech bwthyn o ardal Rhyd-y-car ym Merthyr Tudful. Merthyr oedd tref fwyaf Cymru ym 1801, gyda phoblogaeth o 7,000.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Teganau Traddodiadol o Gymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Marblis
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Y Pentref Celtaidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ailgread o dai crwn yw'r rhain. Rydym ni'n credu bod pobl yn arfer byw mewn tai tebyg yn ystod yr Oes Haearn, ychydig dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Y Prefab

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Codwyd y prefab math B2 (byngalo parod) hwn yng Nghilgaint Llandinam, Gabalfa, Caerdydd ym 1948.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Y Talwn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Adeiladwyd y Talwrn yn iard yr Hawk and Buckle Inn, Dinbych, yn yr ail ganrif ar bymtheg. Fe'i defnyddiwyd, wrth gwrs, ar gyfer ymladd ceiliogod - gweithgaredd treisgar a chreulon dros ben yn ôl ein safonau ni heddiw.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Y Tolldy

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Tolldy yw hwn. Fe'i hadeiladwyd yn Aberystwyth ym 1771 am gost o £40. Adeiladwyd y tolldai i gasglu arian gan deithwyr, a châi'r arian ei ddefnyddio wedyn i adeiladu a chynnal-a-chadw'r ffyrdd.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.