Addysg yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Taith o amgylch Cymru – o’r cyfnod Celtaidd hyd heddiw.

Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop ac atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru. Dewch i ddarganfod sut oedd pobl yn byw a gweithio yng Nghymru yn gorffennol drwy daro heibio i un o’n llu o adeiladau hanesyddol gwreiddiol sydd wedi’u hailgodi yma.

Gwnewch weithgareddau dan arweiniad athro a/neu gymryd rhan mewn gweithdy dan arweiniad yr Amgueddfa. Mynediad am ddim, a rhaid archebu. Ystafell ginio a lle parcio ar gael.