Rydych chi yn:  > 
English
Am Ddim

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ail-ddatblygu Sain Ffagan - Busnes fel Arfer!

Mae'r adeiladau hanesyddol yn yr amgueddfa awyr-agored ar agor fel arfer ond mae ein horielau dan-do ar gau wrth ini adeiladu ardaloedd arddangos newydd. Rydym hefyd wedi ffarwelio gyda'n Pentref Celtaidd.

Mae Sain Ffagan wedi derbyn arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a Llywodraeth y Cynulliad i drawsnewid profiad yr ymwelydd. Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn agor oriel groeso a chyfleusterau ymwelwyr newydd, orielau newydd sbon ac yn codi adeiladau hanesyddol yn cynnwys fferm Oes yr Haearn ac un o lysoedd canoloesol tywysogion Gwynedd. DARLLENWCH FWY YMA...

Gwybodaeth

Map

Sain Ffagan, Caerdydd
Ar agor 10am-5pm bob dydd

Ffôn:
(029) 2057 3500

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Parcio ceir: £3.50 y car y dydd.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd (yn gynnwys oriau agor dros y Nadolig)

Am yr amgueddfa

Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru. Saif ynghanol gerddi godidog Castell Sain Ffagan, y plasty hardd o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

» More about Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru...

Digwyddiadau

 • Digwyddiad

  Cyfarfod Siôn Corn a’i Gyfeillion

  “O deuwch ffyddloniaid”... draw i Sain Ffagan i ganu carolau! Bydd Siôn a Siân Corn yn ymuno â ni ar gyfer te parti eleni, felly dewch i fwynhau eu straeon anhygoel ac os byddwch chi’n blant da, rydych chi’n siŵr o gael anrheg hefyd!

  2930 Tachwedd, 67, 1314 a 2022 Rhagfyr

 • Digwyddiad

  Nadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel

  Caneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes yng Nghapel hynafol Penrhiw o dan arweiniant Alun Guy a'r organydd Leighton Sault-Jones

  1012 Rhagfyr