Rydych chi yn:  > 
English
Am Ddim

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ail-ddatblygu Sain Ffagan - Busnes fel Arfer!

Mae'r adeiladau hanesyddol yn yr amgueddfa awyr-agored ar agor fel arfer ond mae ein horielau dan-do ar gau wrth ini adeiladu ardaloedd arddangos newydd. Rydym hefyd wedi ffarwelio gyda'n Pentref Celtaidd.

Mae Sain Ffagan wedi derbyn arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a Llywodraeth y Cynulliad i drawsnewid profiad yr ymwelydd. Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn agor oriel groeso a chyfleusterau ymwelwyr newydd, orielau newydd sbon ac yn codi adeiladau hanesyddol yn cynnwys fferm Oes yr Haearn ac un o lysoedd canoloesol tywysogion Gwynedd. DARLLENWCH FWY YMA...

Gwybodaeth

Map

Sain Ffagan, Caerdydd
Ar agor 10am-5pm bob dydd

Ffôn:
(029) 2057 3500

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Parcio ceir: £3.50 y car y dydd. Nodwch bod yna beiriant arian ar y safle.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd (yn gynnwys oriau agor dros y Nadolig)

Am yr amgueddfa

Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru. Saif ynghanol gerddi godidog Castell Sain Ffagan, y plasty hardd o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

» More about Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru...

Digwyddiadau

 • Digwyddiad

  Gwyl Fwyd Sain Ffagan

  Cymerwch rai stondinau yn arddangos y bwydydd a'r diodydd Cymreig gorau, ychwanegwch ddarn da o hanes, cymysgwch hyn i gyd â mynediad am ddim a gweini'r cyfan mewn lleoliad awyr agored unigryw!

  6 a 7 Medi

 • Digwyddiad

  Plannu, Tyfu, Bwyta

  Dewch i gasglu eginblanhigion a chyngor i’ch helpu chi i dyfu llysiau ar gyfer yr haf.

  2224 Ebrill