Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Am Ddim
2 Neges i Ymwelwyr
Ar agor 10am-5pm bob dydd
Cysylltwch â ni: 0300 111 2 333

Neges Ail-ddatblygu Sain Ffagan - Busnes fel Arfer!

Mae Sain Ffagan wedi derbyn arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a Llywodraeth y Cynulliad i drawsnewid profiad yr ymwelydd. » Mwy am y prosiect

Neges Oriau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Fe fyddwn ni ar agor fel arfer yn ystod rhan fwyaf o gyfnod y gwyliau, ond byddwn ar gau: 23 Rhagfyr (o 2pm), 24 - 26 Rhagfyr, 1 a 12 Ionawr.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan bawb yn Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru.

Tanysgrifiwch i'n e-newyddlen fisol

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol