Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Am Ddim
2 Neges i Ymwelwyr
Ar agor 10am-5pm bob dydd
Cysylltwch â ni: 0300 111 2 333

Amgueddfa ar gau dros y Nadolig

Bydd Amgueddfa Werin Cymru ar gau o 2pm ar ddydd Mercher, 23ain o Rhagfyr 2015 ac yn ail-agor ar ddydd Llun, yr 28ain o Rhagfyr.  Bydd yr Amgueddfa hefyd ar gau ar y 1af o Ionawr a’r 11eg o Ionawr 2016.

Ail-ddatblygu Sain Ffagan.

Mae Sain Ffagan wedi derbyn arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a Llywodraeth y Cynulliad i drawsnewid profiad yr ymwelydd. Mae'r orielau dan-do ar gau erbyn hyn ond mae'r Amguedddfa awyr-agored a'i adeiladau hanesyddol ar agor fel arfer. Mwy am y prosiect