Addysg Oedolion

Ddysgu am oedolion

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Rydym yn cynnig rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau a chyfleoedd dysgu i oedolion. Gwelwch y digwyddiadau diweddaraf yma. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer yr amgueddfa ewch i'r tudalennau gwirfoddoli.

Addysg Oedolion, Cymunedau, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Pecyn Archwilio: yr Amffitheatr a’r Barics

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

 

Mae’r atgynhyrchiad hwn o fag ysgol Rhufeinig yn cynnwys cyfarwyddiadau, gwybodaeth a gwrthrychau er mwyn helpu eich grŵ i ddeall sut oedd y Rhufeiniaid yn defnyddio’r amffitheatr a’r barics. Mae’r gwrthrychau’n cynnwys ceiniogau Rhufeinig, caltrops a byngau ar brennau.

Gofynnwch yn y Dderbynfa wrth gyrraedd. Rhaid rhoi ernes os am fenthyg y bag (cerdyn credyd/siec/£30 o arian parod).

 

Hyd: 1 awr