Cyfnod Allweddol 3 a 4

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Addysg Oedolion, Cymunedau, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Pecyn Archwilio: yr Amffitheatr a’r Barics

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

 

Mae’r atgynhyrchiad hwn o fag ysgol Rhufeinig yn cynnwys cyfarwyddiadau, gwybodaeth a gwrthrychau er mwyn helpu eich grŵ i ddeall sut oedd y Rhufeiniaid yn defnyddio’r amffitheatr a’r barics. Mae’r gwrthrychau’n cynnwys ceiniogau Rhufeinig, caltrops a byngau ar brennau.

Gofynnwch yn y Dderbynfa wrth gyrraedd. Rhaid rhoi ernes os am fenthyg y bag (cerdyn credyd/siec/£30 o arian parod).

 

Hyd: 1 awr
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Cerdded gyda’r Rhufeiniaid

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Blas ar yr Amffitheatr, y Barics a’r Baddonau gyda’ch tywysydd Rhufeinig eich hun. Dysgwch am fywyd yn y gaer bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

 

Dyddiadau: 8-12 Mehefin 2015
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £47 am hyd at 15 disgybl, £77 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Arfau ac Arfwisgoedd!

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Dewch i gael blas ar fywyd milwr yn y fyddin Rufeinig. Yn y sesiwn hon

yn ein hailgread o Ystafell Farics, bydd hwylusydd mewn gwisg yn dangos yr arfau

ac arfwisgoedd y Rhufeiniaid i ymladd y Celtiaid. Caiff disgyblion hefyd wisgo

atgynyrchiadau o arfwisg plentyn.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).