Cyfnod Allweddol 2, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd
Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Athrawon

Teacher's Guide to Roman Caerleon (saesneg yn unig)

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

 

Dyma becyn newydd cyffrous sy’n eich helpu chi i ddod â’r henebion yn fyw i’r dosbarth. Mae’r pecyn yn cynnwys llyfryn sy’n esbonio cefndir gwahanol agweddau ar fywyd Rhufeinig yn y gaer gydag awgrymiadau am gwestiynau, atebion a gweithgareddau. Mae’n cynnwys 12 o luniau lliw A3 sy’n ail-greu bywyd y Rhufeiniaid, a llinyn fesur Rhufeinig. Mae’r pecyn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

£24.45 gan gynnwys postio a phacio

 

Athrawon
Am ddimSesiwn beilot

Digwyddiad DPP - Mathemateg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Chwefror 6ed , 2015  9:30- 15.00: Amgueddfa Rufeinig Genedlaethol Caerleon. NP18 1AE.

Fe'ch gwahoddir i ddod i digwyddiad DPP AM DDIM sydd yn canolbwyntio ar ffyrdd o ddod â'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn fyw y tu allan i amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Bydd Alessio Bernardelli yn eich annog i astudio cyfleoedd i ddatblygu rhesymu rhifiadol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd go iawn a gwahanol feysydd ar draws y cwricwlwm.
Bydd hefyd cyfle i ddefnyddio y pecyn cymorth mathemateg arloesol newydd sy'n seiliedig ar y casgliadau ar draws  Amgueddfa Cenedlaethol Cymru. Bydd y pecyn cymorth yn cynnwys adnoddau i'w defnyddio wrth addysgu'r Fframwaith Rhifedd, cefnogi datblygiad sgiliau a'r broses o drosglwyddo y dysgu o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. Bydd pecyn o adnoddau hefyd yn cael eu darparu ar gyfer yr holl athrawon sy'n mynychu.
Bydd costau teithio eu ad-dalu

Amserlen
9.30 – Cofrestru   te / coffi
9:45 – Croeso gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru
10:15 - Gweithdy gyda Alessio Bernardelli
12:15- Cinio
13:00 - Cyflwyniad byr i'r Pecyn Cymorth "Mathemateg yn yr Amgueddfa"              
13:30 - Taith o gwmpas yr Amgueddfa i edrych ar yr adnoddau perthnasol
14:15 - Cyfle i roi cynnig ar y gweithgareddeddau o’r pecyn adnoddau
14:45 - Trafodaeth a sylwadau cau

Bydd y digwyddiad yn gorffn am 3pm
Bydd y DPP athrawon hyn yn rhoi cyfle anffurfiol a deinamig i gyfnewid safbwyntiau, ac yn rhoi cyfle i athrawon i gwrdd â'i gilydd a rhannu syniadau.

Archebwch eich lle: http://mathsinthemuseumcaerleoncpd.eventbrite.co.uk

Cysylltwch gyda ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu  ffoniwch 02920801644

Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.