Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen
Athrawon

Teacher's Guide to Roman Caerleon (saesneg yn unig)

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

 

Dyma becyn newydd cyffrous sy’n eich helpu chi i ddod â’r henebion yn fyw i’r dosbarth. Mae’r pecyn yn cynnwys llyfryn sy’n esbonio cefndir gwahanol agweddau ar fywyd Rhufeinig yn y gaer gydag awgrymiadau am gwestiynau, atebion a gweithgareddau. Mae’n cynnwys 12 o luniau lliw A3 sy’n ail-greu bywyd y Rhufeiniaid, a llinyn fesur Rhufeinig. Mae’r pecyn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

£24.45 gan gynnwys postio a phacio

 

Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Diwrnodau hyfforddi i athrawon

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Ydych chi angen rhywfaint o ysbrydoliaeth i addysgu am y Rhufeiniaid? Sut mae

cael y gorau o ymweliadau ag oriel yr Amgueddfa neu’r amffitheatr? Dyma gyfle

i chi gydweithio âhwyluswyr profiadol yr Amgueddfa i ddatblygu’ch sgiliau a’ch

gwybodaeth, fel bo’r ysgol yn manteisio i’r eithaf ar yr ymweliad –ar y diwrnod ei

hun a nô yn yr ysgol. Ffoniwch am ddyddiadau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.