Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Dathlu Cymru yn Tsieina

[delwedd: Amgueddfa Three Gorges, Chongqing, Tsieina]

Amgueddfa Three Gorges, Chongqing, Tsieina

[delwedd: Hywel Dda]

Hywel Dda

[delwedd: Castell Dolbadarn]

Castell Dolbadarn

[delwedd: Medalau Gemau Olympaidd Llundain 2012 a wnaed yn y Bathdy Brenhinol, Llantrisant (c) LOCOG]

Medalau Gemau Olympaidd Llundain 2012 a wnaed yn y Bathdy Brenhinol, Llantrisant © LOCOG

Mae Amgueddfa Three Gorges yn Chongqing, Tsieina yn cynnal arddangosfa newydd sbon ar hanes Cymru, 'Wales, Land Of The Red Dragon' rhwng 4 Mawrth a 30 Mehefin 2013.

Trefnwyd yr arddangosfa gan Amgueddfa Cymru fel rhan o ddathliadau wythnos Cymru yn Chongqing 2013.

Mae Wales, Land Of The Red Dragon yn gyflwyniad i Gymru ac yn arddangos nifer o wrthrychau pwysig o'n casgliadau eang.

Ceir cip ar gymeriad unigryw Cymru drwy ei diwylliant a’i hieithoedd, ei hanes a’i thirwedd.

Ymhlith y themâu pwysig mae’r cyfraniadau niferus gan Gymry i ddiwylliant byd-eang, megis twf diwydiant modern yn y 18fed a’r 19eg ganrif, datblygiad gwyddor daeareg a’r frwydr dros hawliau’r werin bobl.

Caiff hanes Cymru ei adrodd yn llawn – o goncwest y Rhufeiniaid i goncwest y Saeson yn y 13eg ganrif, ac o fod ar flaen y gad yn y chwyldro diwydiannol i gyfrannu at esblygiad y byd modern.

Ymhlith uchafbwyntiau’r arddangosfa newydd, a noddir gan Lywodraeth Cymru, mae:

  • Cwpan aur a chaead ‘Castell Carn Dochan’ a ddarganfuwyd yng ngogledd Cymru ym 1863 ac a fu'n eiddo i Syr Watkin Williams-Wynn o Sir Ddinbych.
  • Dysgl a phowlen borslen, gwnaed yn Tsieina tua 1760 – drwy gydol y ddeunawfed ganrif byddai teuluoedd cyfoethog Ewrop yn archebu llestri cinio o Tsieina ag arnynt arfbais y teulu yn addurn a symbol o statws.
  • Ffan addurniadol cymhleth o lechen, a wnaed gan chwarelwr o Gymro tua 1910.

Mae’r arddangosfa yn ffrwyth partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Three Gorges yn rhanbarth ddinesig Chongqing, sy’n deillio o gytundeb a lofnodwyd yn 2008.

Yn 2011, cynhaliwyd arddangosfa hynod lwyddiannus yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r enw O Lethrau Serth: Cerfiadau Carreg Hynafol o Dazu, Tsieina. Trefnwyd yr arddangosfa honno ar y cyd ag Amgueddfa Cerfiadau Carreg Dazu dan nawdd Swyddfa Ddiwylliant Chongqing.

Meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, David Anderson:

"Mae’n bleser gennym gael cyflwyno’r arddangosfa bwysig hon am Gymru i Amgueddfa Three Gorges wedi llwyddiant hynod yr arddangosfa ar Dazu yma yng Nghaerdydd.

"Mae gweithio’n rhyngwladol yn un o’n blaenoriaethau pennaf ac mae’r bartneriaeth hon yn ffordd wych o hyrwyddo casgliadau Amgueddfa Cymru yn Tsieina. Bydd yn gyfle i ni adrodd stori Cymru i gynulleidfa newydd ac i ymwelwyr ddysgu mwy am ddiwylliant, hanes ac amgylchfyd cyfoethog ein cenedl.

"Gobeithiaf y caiff ymwelwyr eu hysbrydoli a’u haddysgu. Pa ffordd well i ddathlu parhad a llwyddiant y cyswllt rhwng Chongqing a Chymru."

Sôn wrth y byd am Gymru

Gwaith rhyngwladol yw un o'n prif flaenoriaethau. Rydym yn datblygu proffil rhyngwladol Amgueddfa Cymru trwy nifer o brojectau a phartneriaethau, er mwyn i ni allu hyrwyddo ein casgliadau ardderchog ledled y byd.

Mae'r Amgueddfa'n chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o hyrwyddo delwedd gadarnhaol o Gymru. Ar unrhyw adeg, mae cannoedd o weithiau celf ar fenthyg i amgueddfeydd ac orielau ledled y byd.

Mae projectau'r gorffennol fel taith Turner to Cezanne: Masterpieces from the Davies Collection i UDA (2009/10), Gŵyl Bywyd Gwerin Smithsonian (2009) a nifer o fentrau eraill o fudd i Gymru gyfan, nid y sectorau diwylliant a thwristiaeth yn unig.

Mae ein gwefan Rhagor yn dod â'n casgliadau'n fyw i gynulleidfaoedd ledled y byd, gan sicrhau presenoldeb Cymru ar lwyfan y byd.

Os hoffech ein cynorthwyo i hyrwyddo Cymru dramor, cysylltwch â Heledd Fychan.