Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Elain Cabuts
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn +44 (0) 29 2057 3204
e-bost: elaine.cabuts@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfeydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd: [post@amgueddfacymru.ac.uk]
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru: [post@amgueddfacymru.ac.uk]
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis: [llechi@amgueddfacymru.ac.uk]
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion: [post@amgueddfacymru.ac.uk]
Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre: [post@amgueddfacymru.ac.uk]
Canolfan Gasgliadau, Adran Diwydiant, Nantgarw: [post@amgueddfacymru.ac.uk]
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru: [bigpit@amgueddfacymru.ac.uk]

Llyfrgelloedd

Louise Carey
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn: +44 (0) 29 20 573 234
e-bost: louise.carey@amgueddfacymru.ac.uk

Mentrau Cyf

Karen James-Watkins
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn: +44 (0) 29 20 573 293
e-bost: karen.james-watkins@amgueddfacymru.ac.uk

Adran Addysg

Nia Williams
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn: +44 (0) 29 20 573 139
e-bost: nia.williams@amgueddfacymru.ac.uk

Llogi cyfleusterau

Neil Harrison
Gwasanaethau Ymwelwyr
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn: +44 (0) 29 20 573 387
e-bost: neil.harrison@amgueddfacymru.ac.uk