Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Arddangosfeydd ac Arteffactau Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Arddangosfa

Mae ein casgliad cyfareddol o arteffactau’n adrodd sut yr oedd y Rhufeiniaid yn byw, ymladd, addoli a marw. Dysgwch beth a wnaeth y Rhufeiniaid yn rym aruthrol a sut fyddai bywyd wedi bod yn wahanol iawn hebddynt.

Craffwch ar y darn ysgrifenedig hynaf yng Nghymru, wedi’i arysgrifio mewn inc ar dabled pren. Mae’r arteffact hwn o’r ganrif gyntaf, a ddarganfuwyd mewn ffynnon ar safle’r Amgueddfa, yn adrodd hanes gardiau a anfonwyd i gasglu’r cyflogau a minteion casglu pren adeiladu.

Mae gan yr Amgueddfa hon un o’r casgliadau mwyaf o emfeini a ganfuwyd yn yr Ymerodraeth Rufeinig. Darganfuwyd y gemau cerfiedig cain hyn o dan olion baddondai’r gaer. Fe’u collwyd gan ymdrochwyr rhwng 80 a 230 OC.

Arddangosfa

Dewch i’r oriel i edmygu prydferthwch y gemau a fu’n gorwedd o’r golwg mewn draen am 1,700 o flynyddoedd. Mae pob un yn waith crefftwyr medrus, a ddefnyddiwyd gan eu perchnogion amser maith yn ôl fel inseiliau, swynoglau, a thalismonau.

Rhowch gipolwg ar gynnwys rhyfeddol Arch Carreg Caerfaddon i ganfod esgyrn dyn o’r 2il/ddechrau’r 3ydd ganrif, a gladdwyd gyda photel gwydr o eli persawrus a chwpan siâl.

Yn ogystal â nifer o uchafbwyntiau unigol, mae yna ddigon o grochenwaith Rhufeinig dilys a thaclau eraill ar ddangos yn yr oriel, yn cynnwys padell ffrio haearn â dolen blygedig i ffitio mewn pac milwr. Defnyddir atgynhyrchiad o’r badell yn aml mewn archeoleg arbrofol wrth goginio rysetiau Rhufeinig traddodiadol yn yr Amgueddfa.

Mae’r ail-gread o’r Barics yn dangos sut y gallai’r tu mewn i flociau barics y gaer fod wedi edrych (gweler Adfeilion Rhufeinig), gan roi syniad o amodau byw'r milwyr Rhufeinig.

Ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol (galwch ymlaen am dyddiadau penodol), gall plant gamu’n ôl mewn amser mewn ystafell barics maint iawn, rhoi cynnig ar wisgo replica o arfwisg a phrofi bywyd milwr Rhufeinig!