Cader Idris
Cilgant Llyn Cerrig Bach
Papaia
Locomotif stêm Trevithick
Cathryn o Ferain, 'Mam Cymru'

Ynglŷn â'r safle

Mae Rhagor yn cynnig cyfle heb ei ail i glywed y straeon hynod sydd y tu ôl i’n casgliadau.

Mae Rhagor yn tynnu’n holl gasgliadau at ei gilydd mewn ffordd amlddisgyblaeth am y tro cyntaf. Mae’r wefan yn croesgyfeirio rhwng testunau a themâu i greu darlun gron o’r pum miliwn o eitemau sydd yn ein gofal – o bwll glo cyfan i filoedd o organebau microsgopig sy’n amhosibl eu gweld â’r llygad noeth.

Dysgwch am bopeth o gyfoeth mawr a thlodi enbyd, hanesion dadleuol i wrthdaro gwleidyddol, o ddynion yr ogof i’r Chwyldro Diwydiannol ac o anifeiliaid sydd mewn perygl i’r bwystfilod enfawr oedd yn crwydro Cymru yn y dyddiau a fu.

Lansiwyd Rhagor ar 31 Awst 2007. Y bwriad yw i’r wefan ehangu wrth i ni ychwanegu mwy o wybodaeth am ein casgliadau a’n gweithgareddau ymchwil.

Mae Rhagor yn cynnig cyfoeth o adnoddau i gyd-fynd ag erthyglau awdurdodol, gan gynnwys orielau o ddelweddau trawiadol, cwisiau, llinellau amser a ‘Llyw-wyr’ delweddau rhyngweithiol. I’ch helpu chi i ffeindio’ch ffordd, mae mapiau dynamig o Gymru i ddangos pa straeon sy’n berthnasol i’ch ardal chi, ynghyd â rhestrau o gategorïau wedi eu croesgyfeirio.

Cewch weld nodweddion newydd y safle yn rhwydd hefyd. Cofiwch ddod nôl yn gyson i ddysgu rhagor am straeon difyr ein casgliadau.

Os oes unrhyw sylwadau neu gwestiynau gennych am y safle, rhowch wybod i ni trwy lenwi’r ffurflen Ymholiadau ac Adborth ar waelod y dudalen.

Bydd angen Flash Player 9 neu’n uwch arnoch i weld rhai o’r tudalennau rhyngweithiol. Cewch ei lawrlwytho am ddim o wefan Adobe